SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Břímě, které se dá zmenšit. Slovo k rolníkům a jejich přátelům.
Název: Břímě, které se dá zmenšit. Slovo k rolníkům a jejich přátelům.
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: daně gruntovní, dlužníci, Hypoteční banka království Českého, konverse, rolníci, úrokové sazby, zaknihované dluhy, záložny
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Albín Bráf se prostřednictvím těchto listů, které mají agitační charakter, snaží pomoci rolníkům s konvertováním jejich dluhů a popisuje možnosti snížení úrokových sazeb. Knížka se skládá z pěti částí – Úvod; Úrokové sazby dluhů knihovních; Zákonná povzbuzení ke konversím dluhů knihovních; Posavadní výsledky; Náprava. Kniha obsahuje informace o stavu zadlužení v Čechách v letech 1881-1894 (úrokové sazby, výše konversí, mnohé rozčlenění dluhů).

(Hradečná Anna)

Nástin měnového plánu stabilisačního po jeho stránkách metodické, technické a státofinanční
Název: Nástin měnového plánu stabilisačního po jeho stránkách metodické, technické a státofinanční
Autor: Fořt, Josef
Klíčová slova: deflace, konverse, repudiace, Stabilizace měny, teorie peněz, zlatý standard
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Autor se soustředil na problematiku československé měny ve 20. letech 20. století, především na stabilizaci měnového aparátu. Teoreticky se zabývá třemi možnostmi - deflací, konversí a repudiací - ve snaze nalézt pro československou měnu nejlepší řešení. Opírá se o statistická data z jiných zemí či historická data a prokládá text dobovými citacemi z tisku. Poslední část knihy je věnována potřebným právním úpravám jako předpokladu úspěšné stabilizace.

(Schmödl Jan)

O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konversích státních půjček
Název: O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konversích státních půjček
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: běžný úrok, emise, konverse, kurz, nominální, půjčka, státní dluh, úroková míra, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Autor se zabývá vývojem zadlužení tehdejších evropských států a vývojem státních půjček. Zaznamenává vývoj výše těchto dluhů, emisní kurzy půjček, nominální úrokové míry a skutečné úrokové míry.

(Helanová Tereza)