Břímě, které se dá zmenšit. Slovo k rolníkům a jejich přátelům.

Autor: Bráf, Albín
Typ: kniha
Klíčová slova: daně gruntovní, dlužníci, Hypoteční banka království Českého, konverse, rolníci, úrokové sazby, zaknihované dluhy, záložny
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Břímě, které se dá zmenšit. Slovo k rolníkům a jejich přátelům. Praha:Národní tiskárny a nakladatelstva. 1896, s. 47. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Národní tiskárny a nakladatelstva
Rok: 1896
Rozsah stran: 47
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Albín Bráf se prostřednictvím těchto listů, které mají agitační charakter, snaží pomoci rolníkům s konvertováním jejich dluhů a popisuje možnosti snížení úrokových sazeb. Knížka se skládá z pěti částí – Úvod; Úrokové sazby dluhů knihovních; Zákonná povzbuzení ke konversím dluhů knihovních; Posavadní výsledky; Náprava. Kniha obsahuje informace o stavu zadlužení v Čechách v letech 1881-1894 (úrokové sazby, výše konversí, mnohé rozčlenění dluhů).

(Hradečná Anna)

Hodnocení:

Kniha je v celku náročná na četbu jelikož obsahuje poměrně mnoho archaismů, je však plná informací a faktů o stavech majetku, dlužnictví a bankovnictví tehdejší doby. Albín Bráf se napříč celou knihou snaží poukázat na různé způsoby, jak lze usnadnit život dlužníkům, především pak rolníkům.

(Hradečná Anna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání