Americké cedulové banky

Autor: Král, Alois
Typ: kniha
Klíčová slova: cedulová banka, cenné papíry, diskont, eskont, federální reservní systém, rediskont
Bibliografický záznam: KRÁL, Alois. Americké cedulové banky. Praha:Otakar Janáček v Praze. 1931, s. 34. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Otakar Janáček v Praze
Rok: 1931
Rozsah stran: 34
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Kniha pojednává o americkém cedulovém bankovnictví, o zařízení a působnosti systému, co tento systém znamená pro hospodářství, shrnuje řadu statí o americké obchodní praxi a přináší zkušenosti z různých oborů amerického podnikání, popisuje činnosti a funkce banky. V knize je také nastíněn vývoj amerického bankovnictví až po vytvoření federálního rezervního systému a popis organizace tohoto systému.

(Hendrychová Lenka)

Hodnocení:

Kniha Americké cedulové banky velmi přehledně popisuje systém amerického bankovnictví jak jeho historické pojetí, tak současný vývoj (až po federální reservní systém). Kniha je velmi přehledně členěna do kapitol, což napomáhá snazší orientaci v textu. Vysvětluje také pojmy jako je například diskont, rediskont, eskont. Čtenář se také může seznámit s funkcemi, jaké plní centrální banka. Myslím si, že kniha poskytuje ucelený přehled o tom, jak fungoval systém amerického bankovnictví.

(Hendrychová Lenka)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání