Zemědělská krise v souvislosti s národním hospodářstvím

Autor: Brdlík, Vladislav
Typ: kniha
Klíčová slova: ceny, nadvýroba, zemědělská produkce
Bibliografický záznam: BRDLÍK, Vladislav. Zemědělská krise v souvislosti s národním hospodářstvím : Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1932-33. Praha:nákladem České společnosti národohospodářské. 1933, s. 51. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem České společnosti národohospodářské
Rok: 1933
Rozsah stran: 51
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Zemědělská krize vznikla z důvodu nadvýroby a vysokých cel. Oba tyto důvody mají dopad na spotřebitele. Spotřebiteli se tím snižuje důchod, který mu sotva stačí na pokrytí spotřeby rodiny.

(Pešicová Kateřina)

Hodnocení:

Tuto přednášku přednášel prof. Ing. Dr. Vladislav Brdlík dne 24. 10. 1932 v Praze. Nadvýrobu dával za vinu zemědělské krizi. Nadvýroba znamená převýšení nabídky nad poptávkou a následně zhroucení cen zemědělských výrobků. Dále krizi připisuje vyšší cla, která zvyšovala nezaměstnanost a snižovala národní výrobu a národní důchod. Při klesajícím důchodu ze zemědělského podnikání se důchod stával nedostačujícím, aby pokryl spotřebu rodiny. Jsou zde zmíněni kolonisté a pokrokáři. Podle autora jsou kolonisté nuceni úřady, aby si v době nejdražších materiálů postavili nákladné stavby. Pokrokáři nazývá zemědělce, kteří se dali strhnout hesly technického pokroku. Upozorňuje, že nové investice mají lidé hradit jen ze svých úspor nikoliv na dluh! Poukazuje na zadluženost v západních zemích, která je výrazně nižší než třeba na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Navrhuje, aby se z dluhu pomáhalo jen těm, kteří si svou zadluženost nezavinili vlastní vinou, tedy kapitalistům a majitelů zbytkových statků.

(Pešicová Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání