SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 5, Výbor statí z politiky a samosprávy
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 5, Výbor statí z politiky a samosprávy
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Anglie, dělnická třída, Domovské právo, chudoba, Klíčová slova: zemská správa, kraje, krajští hejtmané, migrace, obec místní, obec okresní, okresy, Prusko, rolnické společenství, samospráva, sdružování, Stát, stavovské sdružovaní, veřejná správa, veřejná správa, zákony, zastupitelstva, zemský sněm
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Bráf, A. Idey a skutečnosti v samosprávě. In Albín Bráf - Život a dílo. Díl pátý: Výbor statí z politiky a samosprávy. Praha: Vesmír, 1924, s. 114–133.
Článek popisuje dualismus pravomocí, vzniklý po Prosincové ústavě 1867, a zkoumá prosazování myšlenek samosprávnosti. Popisuje historický vývoj a důvod vzniku samosprávy a její stav v současné Anglii a Prusku. Dochází na konkrétních příkladech závěru, že se samosprávnost pomalu ve společnosti prosazuje. Zdůrazňuje potřebu ji chápat jako účast občanů na výkonu veřejné správy, a ne jako autonomii společenství bez vnějších zásahů. Jedná se o doplnění a reakci autora k článku Prof. Dr...

Hospodářská politika dnešních měst
Název: Hospodářská politika dnešních měst
Autor: Pazourek, Josef
Klíčová slova: pozemková daň, Prusko, spekulace s pozemky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Řešena problematika spekulace se stavebními pozemky a domy ve velkých městech. Možným přístupem k řešení tohoto problému by mohlo být získání všech volných stavebních pozemků v okolí města do jeho majetku. Následným odprodejem by se čelilo jejich přemrštěným cenám. Zmíněno zavedení dědičného práva stavby na cizím pozemku do zákona. Rozebrána otázka obecních hospod, které by měly být v majetku obcí nebo nezištných akciových společností, které se snaží prodej lihovin omezit a bojovat tak proti kořalečnímu moru. Dále je věnována pozornost možnosti získání příjmu veřejné korporace, které je možné mimo výnosem i výpůjčkami a veřejnými dávkami. V závěrečné části zmíněna daňová tématika...