Hospodářská politika dnešních měst

Autor: Pazourek, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: pozemková daň, Prusko, spekulace s pozemky
Bibliografický záznam: PAZOUREK, Josef. Hospodářská politika dnešních měst. Obzor národohospodářský XIII (1908). Praha:J. Otto. 1908, roč. XIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1908
Ročník: XIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Řešena problematika spekulace se stavebními pozemky a domy ve velkých městech. Možným přístupem k řešení tohoto problému by mohlo být získání všech volných stavebních pozemků v okolí města do jeho majetku. Následným odprodejem by se čelilo jejich přemrštěným cenám. Zmíněno zavedení dědičného práva stavby na cizím pozemku do zákona. Rozebrána otázka obecních hospod, které by měly být v majetku obcí nebo nezištných akciových společností, které se snaží prodej lihovin omezit a bojovat tak proti kořalečnímu moru. Dále je věnována pozornost možnosti získání příjmu veřejné korporace, které je možné mimo výnosem i výpůjčkami a veřejnými dávkami. V závěrečné části zmíněna daňová tématika. Porovnávání s Pruskem, kde stát nechává obcím celý výnos daní, ale u nás se část vrací zemím, ale obcím se už nic nedostane. Obhajována a řešena hlavně daň ze vzestupu hodnoty městských pozemků, její vhodnost a spravedlnost, zmíněna také např. daň doplňková.

Suchánková Martina

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání