SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářství a národnost v poměrech česko-německých
Název: Hospodářství a národnost v poměrech česko-německých
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Čechy, konkurence, Německo, ochranná cla, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Zabývá se otázkou zda má obyvatelstvo podporovat domácí výrobu a výrobce, i za cenu vyšší ceny a nižší kvality, nebo zda má upřednostnit svůj ekonomický zájem a nakupovat levnější a kvalitnější výrobky zahraniční. Snaží se zodpovědět otázku jak se má pomáhat rozvíjejícím se odvětvím a jaké následky taková pomoc může mít po uvedení do praxe. Všechny tyto poznatky ilustruje na Německu a jeho výrobnách. Je zde detailně popsáno ochranářské chování Německého obyvatelstva v Čechách na území s většinou německého obyvatelstva. Ve shrnutí autor říká, že by se češi měli chovat nacionálně a podporovat české výrobce, ale pouze v případě že tato podpora neuškodí jejich osobní ekonomické situaci...

Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky
Název: Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Dumping, Ochranná cla, Povolovací řízení, Přirozená cena, Přirozený kurs, Spekulace, Spravedlivá cena, Subvence
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Autor nám v této knize popisuje zásadní nedostatky našeho hospodářství po převratu roku 1918. Hlavními tématy, které zde rozebírá je otázka mezinárodního obchodu a s tím spojené problémy vysoké cenové hladiny, bytové politiky a myšlenky stávky. Jako hlavní příčinou vysoké cenové hladiny uvádí špatně nastolenou zahraniční politiku, která se přikláněla k protekcionalismu, zavádění ochranných cel, povolovacího řízení a k tzv. „národní soběstačnosti“. Deregulace/regulace nájemného se stala nejožehavějším bodem bytové tísně. Jako jediné možné východisko vidí v požadavku na zvýšení počtu bytů, tudíž že se musí více stavět...