Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky

Autor: Macek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: Dumping, Ochranná cla, Povolovací řízení, Přirozená cena, Přirozený kurs, Spekulace, Spravedlivá cena, Subvence
Bibliografický záznam: MACEK, Josef. Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky. Praha:ústřední delnické knihkupectví a nakladatelství. 1923, s. 128. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: ústřední delnické knihkupectví a nakladatelství
Rok: 1923
Rozsah stran: 128
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Autor nám v této knize popisuje zásadní nedostatky našeho hospodářství po převratu roku 1918. Hlavními tématy, které zde rozebírá je otázka mezinárodního obchodu a s tím spojené problémy vysoké cenové hladiny, bytové politiky a myšlenky stávky. Jako hlavní příčinou vysoké cenové hladiny uvádí špatně nastolenou zahraniční politiku, která se přikláněla k protekcionalismu, zavádění ochranných cel, povolovacího řízení a k tzv. „národní soběstačnosti“. Deregulace/regulace nájemného se stala nejožehavějším bodem bytové tísně. Jako jediné možné východisko vidí v požadavku na zvýšení počtu bytů, tudíž že se musí více stavět. Dále nám rozebere problematiku stávek, jak je můžeme dělit a proč se prohrávají.

(Langmajer Jakub)

Hodnocení:

Kniha se mi četla dobře, i když autor používá starší češtinu, která může být místy trochu nesrozumitelná. Ve své práci umí výstižně popsat tehdejší hospodářské nedostatky, jejich příčiny i důsledky. Špatně nastolená zahraniční politika je příčinou všech tehdejších ekonomických problémů. Jako východisko uvádí liberalizaci trhu bez státních zásahů a regulací, jako např.: ochranná cla, zavádění povolovacích řízení, deregulace nájemného atd. Dílo je psané srozumitelným jazykem. Občas se setkáme s některými ekonomickými pojmy, které nám jsou posléze vysvětleny.

(Langmajer Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání