SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky
Název: Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Dumping, Ochranná cla, Povolovací řízení, Přirozená cena, Přirozený kurs, Spekulace, Spravedlivá cena, Subvence
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Autor nám v této knize popisuje zásadní nedostatky našeho hospodářství po převratu roku 1918. Hlavními tématy, které zde rozebírá je otázka mezinárodního obchodu a s tím spojené problémy vysoké cenové hladiny, bytové politiky a myšlenky stávky. Jako hlavní příčinou vysoké cenové hladiny uvádí špatně nastolenou zahraniční politiku, která se přikláněla k protekcionalismu, zavádění ochranných cel, povolovacího řízení a k tzv. „národní soběstačnosti“. Deregulace/regulace nájemného se stala nejožehavějším bodem bytové tísně. Jako jediné možné východisko vidí v požadavku na zvýšení počtu bytů, tudíž že se musí více stavět...

Nesnáze družstevnictví
Název: Nesnáze družstevnictví
Autor: Jirásek, Ferdinand
Klíčová slova: družstevnictví, efektivita, přerozdělování, státní podpora, subvence
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Horáček poukazuje na nezbytnost financování družstevnictví ze strany státu a zaobírá se také myšlenkou družstevnictví vůbec. Poukazuje na nespravedlivé rozdělování těchto subvencí podnikům. Shledává soukromé podnikání efektivnějším než družstevní, příčinu vidí v lidské povaze, především v egoismu, nepoctivosti a lehkomyslnosti. Předpovídá zánik družstevnictví v českých zemích.

(Hradečná Anna)

Subvencování místních drah v království Českém ve světle národnostním
Název: Subvencování místních drah v království Českém ve světle národnostním
Autor: Winter, Arnošt
Klíčová slova: české dráhy, subvence, železnice
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Autorův článek navazuje na zmařené zasedání zemského sněmu, po kterém byla finanční situace v království Českém tak kritická, že bylo nutné přerušit vyplácení subvencí. Dále se autor zaměřuje na porovnání výstavby české a německé železnice (především na určité úseky nové výstavby). Informuje také o výši vyplacené podpory na výstavbu drah. Článek je doplněn o rozbor drah ve státním provozu a soukromém provozu.

(Švorc Martin)