Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1929
Ročník : XXXIV.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1929. roč. XXXIV.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXXIV
   

Seznam článků

Přečti si

Cukerní krise, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Hartmann, Joe

Článek uvádí Bruselskou konferenci jako řešení cukerní krize, výsledkem však byla negativní reakce, cukerní průmysl již nepotřebuje umělá opatření. Bruselská konvence přispěla k rovnováze výroby třtiny a řepného cukru. Ránou cukernictví byla první světová válka a s ní spojená nelogická nadprodukce. Kromě nadprodukce  jsou dalšími příčinami:  velký objem výroby cukru nad spotřebou, špatný odbyt a cenová úroveň. K zlepšení došlo v roce 1927, kdy se sblížili vývozní země (Tarafova akce). Krize byla řešena pomocí přezkoumání efektivnosti daní a dávek. Bruselskou cukerní konferencí dochází ke stabilizaci výroby, navázaní spolupráce, zvýšení spotřeby...

Přečti si

Důchodová theorie peněz a theorie úvěrové inflace, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Pazourek, Josef

Text vzniká jako reakce na snahy Alfreda Aftaliona a Vilibalda Mildschuha o nahrazení kvantitativní teorie peněz. Autor v první části charakterizuje peněžní a důchodovou inflaci a zdůrazňuje jejich odlišnosti. Dále se věnuje možným řešením a dopadům financování státních dluhů a zabývá se úroky z vládních půjček. Věnuje se také vztahu mezi důchody a změnami měnových kurzů. Poslední částí textu je reakce V. Mildschuha na tento článek.

(Müller Tomáš)

Přečti si

Hospodářská theorie bez noetiky. Rozbor Engländrovy nauky o hodnotě a statcích., In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Engliš, Karel

Autor reaguje na článek Oskara Englandera, který se zabývá teorií o statcích. Vykládá jeho článek v místech doslovným překladem s jeho vlastním vyložením. Rozděluje statky do určitých skupin podle různých kritérií. Řeší i problém pravých a nepravých nákladů.

(Novotný Ondřej)

Přečti si

Nástin teleologické theorie poplatků, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Engliš, Karel

Autor zde zmiňuje některé z jeho teorií, jde tedy převážně o teorii poplatků a výklad o poplatcích. Snaha ukázat, co vše poplatky obsahují, jak se promítají do daní, co z nich plyne. Teorie státního hospodářství, jeho pochopení. Osvětluje zde rozdíly mezi státním, soukromým a veřejným hospodářstvím.  Škodou a užitkem se zabývá poněkud detailněji, vysvětluje jejich pomocí příjmové stránky národního hospodářství a snaží se je udělat pochopitelnými pro všechny.  Jedná se zde také o ideálu člověka i národa, a jak ho lze dosáhnout. Zobrazuje různé pohledy na tyto ideály.

...

Přečti si

Odpověď Weddigenova, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Engliš, Karel

Tento článek je odpovědí na Weddigenovu odpověď na Englišův rozbor jeho díla v témže ročníku časopisu. Zabývá se noetikou a postupy jeho zkoumání.

(Novotný Ondřej)

Přečti si

Princip výnosový jako vrchní hospodářské hledisko, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Engliš, Karel

Autor v článku reaguje na část spisu „O jednotnou konstrukci finanční vědy“ Jana Loevensteina, která je věnovaná výnosovému principu. V první části Engliš charakterizuje postulát maximálního čistého výnosu, dále pak rozebírá a reaguje na jednotlivé části Loevensteinova textu. Polemizuje s ním zejména v problematice různého vyjádření hodnoty a formulaci ideálu člověka. V dalších částech článku Engliš obhajuje svůj pohled na postavení principu výnosu v hospodářské teorii a také na možné způsoby nazírání na něj.

(Müller Tomáš)

Přečti si

Struktura dnešního hospodářství, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Režný Stanislav

Autor v článku popisuje strukturu soudobého hospodářství. Řeší význam kartelů a trustů na trhu, jejichž vliv se v jeho době začal značně zvětšovat. V článku se odvolává na práce svých předchůdců i současníků, jak na liberály, tak i překvapivě na socialisty, jejichž názory se často v tomto tématu shodují.

(Klement Josef)

Přečti si

Struktura dnešního hospodářství, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Hejda, Jiří

Autor v článku popisuje strukturu soudobého hospodářství. Řeší význam kartelů a trustů na trhu, jejichž vliv se v jeho době začal značně zvětšovat. V článku se odvolává na práce svých předchůdců i současníků, jak na liberály, tak i překvapivě na socialisty, jejichž názory se často v tomto tématu shodují.

(Klement Josef)

Přečti si

Teleologická theorie hospodářská a normativní theorie právní, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Engliš, Karel

Autor v článku řeší filosofické otázky, rozdíl mezi tím, co je, a tím, co by mělo být. Článek vychází z předchozího textu autora Weyra. Řeší rozdíl mezi postulátem, normou a přírodními zákony.

(Novotný Ondřej)

Přečti si

Theorie veřejných hospodářství, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Engliš, Karel

Autor v článku nejprve popisuje základní principy hospodaření a jako hlavní vyvozuje účelovost jednání. V dalších částech článku poté vysvětluje společný účel a aplikuje ho na státním hospodaření, jehož účelem shledává ideálního člověka. Na základě tohoto účelu pak odvozuje konstrukci národního hospodářství a nutná pravidla a podmínky potřebné k jejímu fungování. V poslední části článku se pak věnuje přechodným útvarům veřejného hospodářství – kooperativním činnostem v rukou veřejných svazků.

(Müller Tomáš)

Přečti si

Weddigenova sociologická teorie hospodářská, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Engliš, Karel

Kritický článek zaměřený na Weddigenovo učení, snaha o prokázání neudržitelnosti jeho myšlenkových konstrukcí. Rozbor a kritika názorů na vědy přírodní, sociální či duchové. Weddigenova hospodářská teorie není teleologická, v podstatě celá kritika stojí i padá na správnosti jeho názoru o podstatě teleologie. Rozebírá se zde princip identity, každé rozumné lidské jednání má stránky etické, estetické, politické i hospodářské. Autor zde zaujímá kritické stanovisko k Weddigenovu dílu.

(Novák Martin)

Přečti si

Zlatý standard, In: Obzor národohospodářský XXXIV. (1929)

Hejda, Jiří

V první části článku autor popisuje rozdílné pohledy na zlatý standard a celkové neshody v názorech na vývoj měnových kurzů. Dále popisuje dopady různých situací na měnovou a cenovou stabilitu, věnuje se také vlivu hospodářského cyklu na ceny. V závěru článku se autor snaží nastínit možné důsledky návratu ke zlatému standardu.

(Müller Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání