Teleologická theorie hospodářská a normativní theorie právní

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: kausální metoda, kritický idealismus, norma, Postulát, přírodní zákon, teleologická metoda
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Teleologická theorie hospodářská a normativní theorie právní. Obzor národohospodářský XXXIV. (1929). Praha:J. Otto. 1929, roč. XXXIV., s. s.267–282. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1929
Ročník: XXXIV.
Rozsah stran: s.267–282
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor v článku řeší filosofické otázky, rozdíl mezi tím, co je, a tím, co by mělo být. Článek vychází z předchozího textu autora Weyra. Řeší rozdíl mezi postulátem, normou a přírodními zákony.

(Novotný Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání