Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1912
Ročník : XVII.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1912. roč. XVII.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XVII
   

Seznam článků

Přečti si

České hospodářskopolitické aktuálnosti, In: Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Matys, Jan

Dochází k rozvoji soukromého průmyslu následkem vyhlášení podpory průmyslu, rozšiřují se podporovaná odvětví. Individuální zájmy se posunuly do popředí na úkor zájmů národních, které se projevují v politických programech. Proto je potřeba získat vědeckou základnu pro vytvoření správných programů a zjištění, zda zájmy v průmyslu jsou v souladu se zájmy národními.
Projevují se rozdíly v rozvinutosti průmyslu jednotlivých částí Rakouska-Uherska. Německá část není natolik vázána na zemědělství jako česká, jejíž průmysl zde získává kapitál, a vede k obtížnosti stanovit politiku státu neznevýhodňující žádnou oblast...

Přečti si

Kartely ve sněmovně poslanecké, In: Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Winter, Lev

Autor se zaměřuje na situaci v Rakousku, kde je problém kartelů, který pobuřuje obyvatelstvo a nutí ministry k akci. Kartely se začala zabývat jak poslanecká sněmovna, tak průmyslová rada. Průmyslová rada se ale úkolem v minulosti již zabývala, tentokrát se rozhodla zvolit anketu, jako odkladný prostředek. Anketa v Německu ale příliš účinná nebyla. Právě s ohledem na palčivost daného problému poslanecká sněmovna anketu nepodpořila. Předešlá poslanecká sněmovna se již také problémem kartelů zabývala. Řešení ale spočívalo v zavedení cenového soudu, který bude posuzovat danou cenu zboží a bude jmenovaný samotným ministrem spravedlnosti...

Přečti si

Několik poznámek k našemu nejnovějšímu hospodářskému vývoji, In: Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Mayer, Alfred Maria

V ekonomice je viditelný kontrast mezi neúspěchy v politické oblasti a rozmachem hospodářství. Rozvíjí se bankovní sektor, roste množství finančních prostředků, jsou uvedeny oblasti, které zaznamenaly největší rozvoj za posledních 10 či 5 let. Vznikla nová odvětví průmyslu, vzkvétala města. Německé velkostatky přecházejí do českého vlastnictví, není tomu naopak.
Otázkou je, zda je vývoj stabilní, bude pokračovat, a český národ bude nadále bohatnout a dostane se na výsluní evropských ekonomik. Nedošlo k tomuto vývoji kapitalistickým způsobem, jako je tomu v Uhrách, které byly silně agrární a k jejichž rozvoji došlo hlavně díky investicím ze zahraničí...

Přečti si

O maloživnostenském úvěru, In: Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Macek, Josef

Článek se zabývá úvěrem a to hlavně úvěrem maloživnostenským. Uvádí chybné řešení těchto úvěrů a navrhuje řešení. Dále se zabývá státními zásahy, které by měly odstranit nedostatky v oblasti úvěrnictví.

(Vejtrubová Zuzana)

Přečti si

O povaze a platnosti theoretických nauk národohospodářských, In: Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Koudela, Jan

Článek je přednáškou z valné hromady České společnosti národohospodářské v Praze. Zabývá se teoretickou částí národohospodářské vědy jako nástroje k pochopení hospodářských jevů. Líčí spor klasické ekonomie s historickou školou a jinými školami, popisuje cíle teoretické vědy národohospodářské.

(Vejtrubová Zuzana)

Přečti si

Sociální pojišťování v zemědělství, In: Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Viškovský, Karel

Autor poukazuje na fakt, že zatímco pro průmysl bude reforma sociálního pojištění znamenat pouhé rozšíření pojištění dosavadního, v zemědělství se sociální pojištění do té doby objevovalo jen zřídka. V průmyslu se pak neuvažuje o rozšíření okruhu pojištěnců, nýbrž pouze o obsahu pojištění. V průmyslu je již rozšířeno úrazové pojištění a přibude k němu ještě pojištění invalidní a starobní. To v zemědělství je pojištění více méně novinkou. Pro zemědělství bude sice pojištění znamenat značnou zátěž, ale pojištění se nevyhne. Snaha zemědělského odvětví vyhnout se pojištění pak způsobí, že nebude možno přizpůsobit sociální pojištění specifikům zemědělství...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání