Obzor národohospodářský XI. (1906)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1906
Ročník : XI.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1906. roč. XI.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XI
   

Seznam článků

Přečti si

Národohospodářský ústav při České akademii, In: Obzor národohospodářský XI. (1906)

Bráf, Albín

Text představuje nový ústav, jenž bude nést název Národohospodářský ústav při České akademii. Jeho úkol je sledování národohospodářského stavu se zřetelem na hledání mezer, evidenci talentů, uvádění mladých lidí do výrobního prostředí a vysílání do ciziny, kde budou sbírat zkušenosti. Mezi nejdůležitější skupinu v ústavu budou patřit čestní členové – domácí a zahraniční muži s praktickými zkušenostmi v oboru národního hospodářství.

Růžičková Zuzana

Přečti si

Nezaměstnanost, In: Obzor národohospodářský XI. (1906)

Foustka, Břetislav

Vývoj zejména dělnické nezaměstnanosti je až absurdně přirovnáván k alkoholismu a zločinnosti celé společnosti. Snaží se najít souvislosti v historickém vývoji a kultuře. Příčiny nachází ve zvýšení počtu obyvatelstva, hospodářských otřesech, v přesunu od řemeslné výroby na tovární, vykořisťování pracovní síly (délka pracovní doby) a povaze zaměstnání (sezónní práce). Nalezení prostředků k odpomoci od nezaměstnanosti spatřuje nejenom jako politickou, ale i mravní a sociální otázku celé společnosti. Převrat musí přijít nejenom v novém systému péče o „postižené“, ale také ve spravedlivější a bratrštější společnosti...

Přečti si

Ozdravení zemských financí, In: Obzor národohospodářský XI. (1906)

Fiedler, František

Na začátku článku jen uvedena rozvaha zemských financí pro rok 1906, která skončila se schodkem 3,3437.000 Kč. Autor poukazuje na fakt, že schodek není akutním, ale chronickým problémem. Navrhovány jsou 3 druhy příjmových zdrojů: Zavedení zcela nových zemských daní (největší část má povahu spotřebních daní – minerální vody, uhlí, sirky, svítivo), dále zavedení zvláštních daní (pivo, víno, líh, cukr), a nakonec pozemkové a domovní daně. Uzdravení zemských financí bylo za tehdejších poměrů možné jen na základě kompromisu mezi říšskými a zemskými financemi.

Růžičková Zuza...

Přečti si

Rozdělení majetku pozemkového v Čechách, In: Obzor národohospodářský XI. (1906)

Fiedler, František

Základní otázkou pro zemědělskou politiku každého státu je rozdělení zemědělské půdy mezi obyvatelstvo a skupiny zemědělských podniků; ty se dále dělí na majetek drobný, střední a velký majetek pozemkový. Toto rozdělení přímo ovlivňuje tři proudy voličů. Článek obsahuje mnoho tabulek, které zobrazují rozdělení obyvatelstva v zemědělství dle různých hledisek.

Růžičková Zuzana

Přečti si

Věstník jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách, In: Obzor národohospodářský XI. (1906)

Informace o 73. výroční valné hromadě Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Nejdůležitější částí valné hromady byla přednáška Josefa Jareše, který hovoří o kritické době pro veškerý průmysl i podnikání a zmohutnění počtu členů v dělnickém hnutí. To se primárně dělí na 3 tábory: sociálně demokratické, národní sociální a dělnictvo nehlásící se k žádné politické skupině. Uvedeny jsou i tři tabulky, které ukazují poměr zaměstnaných dělníků organizovaných ve hnutí dle jednotlivých zemí, dále srovnání s rokem 1901 a rozdělení dle zaměstnání.

Růžičková Zuzana

Přečti si

Zkušenosti nabyté s jednotlivými druhy svépomocných družstev živnostenských, In: Obzor národohospodářský XI. (1906)

Schuster, Václav

Výdělková a hospodářská družstva jsou organizacemi, které se zabývají tříděním kapitálu a osobních sil za různými hospodářskými účely. Cílem těchto organizací je vyzbrojit jednotlivé živnostníky pro boj s velkými podnikatelskými subjekty. Sdružování živnostníků má pomoci usnadnění odbytu, úvěru a organizaci výroby.

Růžičková Zuzana

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání