Celní a platební jednota Čech a Moravy s Německou Říší

Autor: Klimecký, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: korporativismus, organizace hospodářství, Protektorát Čechy a Morava, stavovství, Velkoněmecká říše
Bibliografický záznam: KLIMECKÝ, Vladimír. Celní a platební jednota Čech a Moravy s Německou Říší. Obzor národohospodářský XLV. (1940). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1940, roč. XLV, s. s. 453–458. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1940
Ročník: XLV
Rozsah stran: s. 453–458
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Celní zapojení je jedním z nejvíce zmiňovaných témat Národohospodářského obzoru roku 1940. K 1. 10. 1940 bylo vyhlášeno připojení celního území Protektorátu k Říši a došlo tak k utvoření jediného celního prostoru s volným peněžním stykem a zrušenými devizovými hranicemi. Autor chápe celní unii jako propojení dvou států ve spojitou nádobu a zároveň zmiňuje nutnost postupného vyrovnávání hladin v obou zemích. Přizpůsobování se především týká úrokových sazeb a jejich úprav podle sazby v Německu. Pokud by hladiny nebyly vyrovnány, docházelo by podle Klimeckého k přesunům kapitálu. Kvůli vyššímu úročení by kapitál odplýval z Německa do Protektorátu a dlužníci by se naopak zaměřili na levnější peněžní trh v ostatních území Říše. Oproti jiným autorům (např. Chmela) Klimecký nevidí výhody v možném doplňování se ekonomik navzájem, jak bylo často prezentováno i německou propagandou. Poukazuje totiž na problém srovnatelnosti a podobnosti obou ekonomik, pouze zemědělství by mohlo částečně nabídnout prostor pro oboustrannou směnu přebytků. Díky různým bariérám – především rozdílným důchodovým a cenovým hladinám, odlišné daňové soustavě a odchylným dopravním tarifům na železnicích – je podle autora jisté, že celní unie s sebou přinese hospodářské škody a poruchy.

(Kučerová Hana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání