O statistické postižitelnosti měnových disparit

Autor: Horna, Miloš
Typ: článek
Klíčová slova: měnové disparity, odchýlení kursu
Bibliografický záznam: HORNA, Miloš. O statistické postižitelnosti měnových disparit. Obzor národohospodářský XLIII. (1938). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1938, roč. XLIII, s. s. 717–726. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1938
Ročník: XLIII
Rozsah stran: s. 717–726
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Cílem tohoto článku je schopnost statisticky zjistit možné odchýlení měnového kursu od rovnovážného stavu a dále potom velikost takové disparity. Podrobně autor potom popisuje statistické možnosti postihnout disparitu v úsecích: měnových kurzů na zahraničních bursách, indexů mezinárodních cenových hladin, materiálního vývoje mezinárodního proudu statků a služeb, postižitelnosti příčin disparit a postihu pokladního vývoje platební bilance. V další části se autor zabývá tvorbou a vyhledáváním disparit měnového kurzu. Na závěr potom hodnotí schopnost statistiky disparity odhalit.

(Gawthorpe Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání