K problému autarkie

Autor: Drucker, Alfred
Typ: článek
Klíčová slova: Autarkie, Merkantilismus
Bibliografický záznam: DRUCKER, Alfred. K problému autarkie. Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933). Praha:J. Otto. 1933, roč. XXXVIII., s. s. 228-235. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1933
Ročník: XXXVIII.
Rozsah stran: s. 228-235
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá tématikou autarkie. Autor zmiňuje i historický pohled z dob Platóna, nemalou část věnuje autarkii v období merkantilismu. Považuje problém autarkie za problém metaekonomický. Argumentem autarkistů je, že soběstačné hospodářství zvětší konjunkturní stabilitu. Opozice naopak dospívá k závěru, že export a nové trhy jsou rozhodující faktory k překonání krise. Autor si je vědom, že zastánci autarkie mají slabosti v ekonomických argumentacích a proto stavějí na principu národním, proto možné řešení vidí ve vytvoření hospodářských bloků několika států, „Kontinentální alianci“, Mitteleuropa“ a „Panevropa“. Spojení zemí s různou úrovní hospodářství by mělo podle této myšlenky přinést stejnosměrné kapitálové vybavení podniků. Teorie vychází z předpokladů neexistence administrativních bariér. Autor se k teorii autarkie staví spíše negativně, jeho argumentem je fakt, že podmínkou pro vývoj národa je právě blahobyt národa.  

(Koutníková Andrea)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání