SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářství a národ
Název: Hospodářství a národ
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: hospodářství, liberalismus, merkantilismus, Národ, vývoj hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Merkantilism arci namnoze přestřeloval: leckde podporováno uměle i nezdravé podnikání průmyslů, pro které nebylo přirozených podmínek prosperity, v jednostranném zájmu průmyslového podnikatelstva zanedbáváno i tísněno zemědělství zákazy vývozu obilí a dobytka, dopouštěno vykořisťování a tlumeno zvyšování životní míry dělnictva určováním sazeb mzdových, prodlužováním doby pracovní atd., průmyslové monopoly a výrobní řády dusily namnoze technický pokrok, takže vznikal odpor k přepjatému poručníkování státnímu a touženo po volném pohybu individua...

K problému autarkie
Název: K problému autarkie
Autor: Drucker, Alfred
Klíčová slova: Autarkie, Merkantilismus
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Článek se zabývá tématikou autarkie. Autor zmiňuje i historický pohled z dob Platóna, nemalou část věnuje autarkii v období merkantilismu. Považuje problém autarkie za problém metaekonomický. Argumentem autarkistů je, že soběstačné hospodářství zvětší konjunkturní stabilitu. Opozice naopak dospívá k závěru, že export a nové trhy jsou rozhodující faktory k překonání krise. Autor si je vědom, že zastánci autarkie mají slabosti v ekonomických argumentacích a proto stavějí na principu národním, proto možné řešení vidí ve vytvoření hospodářských bloků několika států, „Kontinentální alianci“, Mitteleuropa“ a „Panevropa“...

Merkantilismus a státní praxe v Rakousku za Leopolda I.
Název: Merkantilismus a státní praxe v Rakousku za Leopolda I.
Autor: Schindler, Emanuel
Klíčová slova: Leopold I., Merkantilismus, rakouský merkantilismus
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Článek začíná drobnou korekcí soudobé interpretace Smithova výkladu Merkantilismu, jakožto vymezení uceleného vědecko-teoretického směru, kterým dle autora článku Merkantilismus nebyl a ani se jej jako takový Smith nesnažil popsat. Autor poukazuje na účely merkantilistické hospodářské politiky (mj. vlastní samostatnost, nezávislost hospodářství) a tyto pak jistým způsobem převádí a ukazuje na stavu roku 1904 (doba renesance určitých merkantilistických myšlenek a orientace na národnostní aspekty v hospodářství). Kritiky doznává přecenění drahých kovů a jejich významu pro bohatství národů. Dále jsou stručně rozebrána hlediska základní východiska merkantilismu...