Moratórium Hoover a plán Young

Autor: Krno, Ivan
Typ: článek
Klíčová slova: finanční krize, Hooverův plán, válečné reparace, Youngův plán
Bibliografický záznam: KRNO, Ivan. Moratórium Hoover a plán Young. Obzor národohospodářský XXXVI. (1931). Praha:J. Otto. 1931, roč. XXXVI., s. s. 551-558. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1931
Ročník: XXXVI.
Rozsah stran: s. 551-558
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se věnuje válečnému vyrovnání na základě Youngova plánu. 20. ledna 1930 podepsali v Hagu zástupci Německa a reparačních věřitelů úmluvu o nové úpravě válečných závazků Německa, kterou se představitelé Německa zavázali dodržet a platit anuity určené novým tímto plánem. Již 20. června 1931 však prezident Hoover navrhl roční odklad všech plateb, což se týkalo jak pohledávek vůči Německu, Spojeným státům a Anglii, ale i pohledávky Anglie a Francie vůči Československu, Polsku, Rumunsku, Jugoslávii a Řecku.
Nejvíce se  návrh dotkl Francie, které hrozil značný schodek ve státním rozpočtu na rok 1931/1932 a byla ohrožena i budoucnost Youngova plánu, který sliboval Francii bezpodmínečnou anuitu na rekonstrukci francouzského území, o kterou již od konce války bojovala.
Na základě dohody mezi Paříží a Washingtonem byl ustaven výbore znalců, který byl svolán do Londýna za účelem adaptace amerického návrhu k Youngovu plánu. Jeho hlavním úkolem bylo zachovat kontinuitu německých reparací a válečných dluhů. Výbor vypracoval návrh, aby obnosy spadající pod moratorium plán, byly dodatečně splacené počínaje 1. červencem 1933 v deseti ročních splátkách s úroky 3%. Odložená má být též československá anuita, naopak maďarské a bulharské anuity výbor navrhuje neodkládat. Do těžké situace se díky neplacení mimoněmeckých reparací dostává Řecko a dále pak finančně slabá zem Jugoslávie, která odmítla dohodu podepsat.
V závěru článku se autor věnuje budoucnosti Hooverova moratoria, který se stal prvním krokem k novému rozvíjení se celého problému reparací a mezivládních dluhů vůbec. Amerika však zdůrazňuje, že se jedná pouze o jednoroční odklad vzhledem k současné finanční krizi Německa, ale nemůže být vnímán jako krok k anulaci či snížení válečných dluhů.

(Lochmanová Kristýna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání