Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1931
Ročník : XXXVI.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1931. roč. XXXVI.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXXVI
   

Seznam článků

Přečti si

Ekonomie a filosofie, In: Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

Engliš, Karel

Článek je odpovědí na kritiku autorovy knihy Teleologie. První polovina obhajuje autorovo vymezení noetiky, její rozdělení na formální a materiální, a také vztah subjektu a noetiky.
Druhá část se zabývá teleologií samotnou, obhajobou toho, že se jedná o vědní obor a určení, čeho se věda týká. Dále také rozdíl mezi reálným a fikčním předmětem.

(Voleman Jakub)

Přečti si

Hospodářství a hodnota v Schackově Hospodářské morfologii, In: Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

Engliš, Karel

Článek je reakce na dílo Herberta Schacka – Hospodářská morfologie. V textu autor připomínkuje prameny, z nichž Schack vychází, i jeho dílo. Vyvrací to, že hospodářství postrádá hodnotu účelu a naopak tvrdí, že užitek charakterizuje hospodářství a dává mu hodnotu. Dále pojednává o vztahu subjektivního blaha a mezního užitku.

(Voleman Jakub)

Přečti si

Konec diskuse, In: Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

Engliš, Karel

V textu autor reaguje na svou dřívější diskuzi s Loevensteinem ohledně teleologie. Řeší zde, kdo jako první přišel s definicemi týkajícími se teleologie, a zda-li se hospodářství dá teleologicky zkoumat. V druhé půli textu Engliš dokazuje, že Loevenstein není objevitelem jistých teleologických tezí, ke kterým se hlásí a které přestavuje.

(Voleman Jakub)

Přečti si

Kraj omezených možností a jeho hospodářská politika, In: Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

Mayer, Alfred Maria

Autor se ve článku věnuje regionu jižních Čech, jehož prosperita, která trvala od roku 1890 až do roku 1910 dávno skončila, a od té doby je kraj silně zasažen procesem odlidňování, a to i navzdory pozemkové reformě, elektrizaci i automobilismu. Od roku 1921 žádnému z 19 politických okresů obyvatelstva nepřibylo, naopak některým z těchto okresů 4 až 5 tisíc obyvatel i více ubylo. Příčiny tohoto neustálého vylidňování jižních Čech jsou jak všeobecné, které zaviňují vylidňování i všude jinde, tak i speciální, které jsou zapříčiněny specifickou povahou jihočeského kraje...

Přečti si

Krise a zlato, In: Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

Beneš, Karel

Jednou z příčin krize je podle autora nestálá cena zlata. V článku jsou vymezeny pojmy finanční a reálný kapitál, přičemž finanční kapitál musí být podložen reálným (prací). Pokud tomu tak není, není finanční kapitál dostatečně podložen zlatem a důsledkem je krize.

(Voleman Jakub)

Přečti si

Moratórium Hoover a plán Young, In: Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

Krno, Ivan

Článek se věnuje válečnému vyrovnání na základě Youngova plánu. 20. ledna 1930 podepsali v Hagu zástupci Německa a reparačních věřitelů úmluvu o nové úpravě válečných závazků Německa, kterou se představitelé Německa zavázali dodržet a platit anuity určené novým tímto plánem. Již 20. června 1931 však prezident Hoover navrhl roční odklad všech plateb, což se týkalo jak pohledávek vůči Německu, Spojeným státům a Anglii, ale i pohledávky Anglie a Francie vůči Československu, Polsku, Rumunsku, Jugoslávii a Řecku...

Přečti si

Možnost hospodářského sblížení bez celních unií, In: Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

V textu můžeme najít názor, že celní unie u států s odlišnými národy není možná, jelikož může vést k sociálním nepokojům a je neudržitelná. Také kvůli nevyrovnané platební bilanci států je neudržitelná a nejlepší řešení je clearingový systém, založený na vyrovnávání platebních bilancí a jisté solidaritě (např. snižování cel je dobrá věc pro mezinárodní obchod).

(Voleman Jakub)

Přečti si

Pokles cenové hladiny a břemeno dluhů, In: Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

Basch, Antonín

Článek se zabývá dopadem poklesu cenové hladiny na světové hospodářství. Autor se zaměřil na účinky poklesu cenové hladiny ve spojení s mezinárodním a tuzemským zadlužením. Hlavním problémem jsou důsledky toho, že zatímco nominální i reálný produkt klesá, výše dluhů i úroků zůstává stejná.
K vyrovnání mezinárodních dluhů dochází převodem statků nebo služeb. Po válce se stal tento problém následkem reparací a mezispojeneckých ještě složitější. Zadlužení vzrostlo více u zemí zámořských, proto je v těchto zemích vzestup hodnoty zlata mnohem citlivější a méně snesitelnější...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání