Pokles cenové hladiny a břemeno dluhů

Autor: Basch, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: cenová hladiny, mezinárodní zadlužení, soukromé hospodářství, veřejný rozpočet
Bibliografický záznam: BASCH, Antonín. Pokles cenové hladiny a břemeno dluhů. Obzor národohospodářský XXXVI. (1931). Praha:J. Otto. 1931, roč. XXXVI., s. s. 558-566. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1931
Ročník: XXXVI.
Rozsah stran: s. 558-566
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá dopadem poklesu cenové hladiny na světové hospodářství. Autor se zaměřil na účinky poklesu cenové hladiny ve spojení s mezinárodním a tuzemským zadlužením. Hlavním problémem jsou důsledky toho, že zatímco nominální i reálný produkt klesá, výše dluhů i úroků zůstává stejná.
K vyrovnání mezinárodních dluhů dochází převodem statků nebo služeb. Po válce se stal tento problém následkem reparací a mezispojeneckých ještě složitější. Zadlužení vzrostlo více u zemí zámořských, proto je v těchto zemích vzestup hodnoty zlata mnohem citlivější a méně snesitelnější. Je to způsobeno především tím, že na rozdíl od evropských zemí, státy zámořské platí úmory a úroky téměř výhradně přebytkem obchodní bilance, aktivum bilance obchodní je tudíž rozhodující pro bilanci platební. Dalším problémem je, že jejich vývoz se skládá především z vývozu surovin a potravin a není tedy rozčleněn tak, aby bylo riziko rozděleno. Při stejném objemu vývozu jako před třemi lety klesla hodnota vývozu o více než polovinu. Řešením by byl přesun v obchodní bilanci zámořských států, což by ale mělo negativní vliv na vývoz výrobků průmyslových a postihl by věřitelské průmyslové státy.
Další závažný účinek má vzestup cenové hladiny na veřejné finance. Řešením by bylo snížení veřejného rozpočtu, ale právě v době hospodářské krize je vyvíjen tlak spíše na jeho rozpínání.
V poslední části článku se autor věnuje vlivu zadlužení při poklesu cenové hladiny na soukromé hospodářství, a to především na průmyslová odvětví. Při poklesu cenové hladiny a cen určitých výrobků je nutné úměrně snížit výrobní náklady.
Autor se zmiňuje i o několika návrzích řešení, např. zavedení takové měny, aby hodnota peněz vůbec nekolísala nebo aby v budoucnosti při poskytování úvěrů byla připojována klausule, že nominální výše úvěru se řídí cenovým indexem. Podle autora je však jediným řešením rozvoj mezinárodního hospodářství a obnovení důvěry poskytování úvěrů, které povede ke snížení úrokových měr a umožní konverzi často vysoce zúročitelných dluhů na dluhy s nízkými úroky.  

(Lochmanová Kristýna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání