Problémy hospodářského myšlení

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: teleologická metoda, tvorba ceny
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Problémy hospodářského myšlení. Obzor národohospodářský XXXII. (1927). Praha:J. Otto. 1927, roč. XXXII., s. s. 641-660. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1927
Ročník: XXXII.
Rozsah stran: s. 641-660
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Engliš napsal tento text jako odpověď na článek, ve kterém Rudolf Streller posuzuje jeho knihu Základy hospodářského myšlení. V šesti částech osvětluje svůj pohled na námitky vznesené Strellerem a obhajuje svoje názory. Nejprve se věnuje určení hranice věd, ve kterých lze užít teleologickou metodu, dále pak obhajuje její využití v hospodářské vědě. Dále obhajuje vysvětlení ceny bez využití hodnoty, ujasňuje vymezení hospodářské vědy a vztah mezi subjektivismem a objektivismem, který využívá. V poslední části článku ospravedlňuje použití postulátu minima strasti.

(Müller Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání