Banky, jejich vývoj, funkce a politika

Autor: Růžička, Otakar
Typ: kniha
Klíčová slova: bankovnictví, banky, fondy, jistota, koncentrace, likvidita, peníze, úrok, úroková míra, úvěr
Bibliografický záznam: RŮŽIČKA, Otakar. Banky, jejich vývoj, funkce a politika. Praha:Sdružení peněžního úřednictva. 1923, s. 148. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Sdružení peněžního úřednictva
Rok: 1923
Rozsah stran: 148
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se v knize snaží vysvětlit, co jsou banky, jaké jsou jejich funkce, jaké druhy bank existují a čím se navzájem liší. Popisuje původ a historický vývoj bankovnictví již od dob před naším letopočtem. Zdůrazňuje, jak důležitou funkci hrají banky v hospodářském životě. V knize se mimo jiné hovoří také o vnitřní organizaci bank, likviditě, o jistotě bank (jak lze jistotu zvýšit a minimalizovat tím riziko, které by otřáslo celým hospodářstvím) nebo jakým způsobem a proč jsou banky slučovány ve větší celky. Část knihy je věnována úvěrům, kde jsou podrobně rozepsány jednotlivé druhy úvěrů a jejich funkce.

(Trnovská Zuzana)

Hodnocení:

Kniha vznikla z důvodu tehdejšího nedostatku české literatury zabývající se bankovnictvím. Dílo je zpracováno učebnicovou formou, která je velmi čtivá. Všechny kapitoly na sebe logicky navazují, jsou přehledné a srozumitelné. Nejsou zde uvedeny názory a pocity autora, ale spíš fakta, která poskytují podrobný přehled o bankovnictví a otázkách s ním souvisejících.

(Trnovská Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání