SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Banky
Název: Banky
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: bankovní obchody, banky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

Autor vysvětluje, co se rozumí pod pojmem banka. Rozděluje banky a bankovní obchody do několika skupin, popisuje jejich funkce a činnosti.

(Sobotková Kateřina)

Banky, jejich vývoj, funkce a politika
Název: Banky, jejich vývoj, funkce a politika
Autor: Růžička, Otakar
Klíčová slova: bankovnictví, banky, fondy, jistota, koncentrace, likvidita, peníze, úrok, úroková míra, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Autor se v knize snaží vysvětlit, co jsou banky, jaké jsou jejich funkce, jaké druhy bank existují a čím se navzájem liší. Popisuje původ a historický vývoj bankovnictví již od dob před naším letopočtem. Zdůrazňuje, jak důležitou funkci hrají banky v hospodářském životě. V knize se mimo jiné hovoří také o vnitřní organizaci bank, likviditě, o jistotě bank (jak lze jistotu zvýšit a minimalizovat tím riziko, které by otřáslo celým hospodářstvím) nebo jakým způsobem a proč jsou banky slučovány ve větší celky. Část knihy je věnována úvěrům, kde jsou podrobně rozepsány jednotlivé druhy úvěrů a jejich funkce.

(Trnovská Zuzana)

České banky za války a po válce
Název: České banky za války a po válce
Autor: Karásek, Karel
Klíčová slova: banky, Československo, válka
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

Karásek nahlíží na vývoj českých bank za pět let a sleduje, s čím banky přecházejí z doby válečné do doby míru.

(Sobotková Kateřina)

Mohou banky tvořiti kupní sílu?
Název: Mohou banky tvořiti kupní sílu?
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: bankovní rezervy, banky, cedulová banka, kupní síla, peníze, půjčky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek diskutuje o možnosti bank vytvářet kupní sílu (peníze). Anglo-americké banky jsou založeny na šekových vkladech, kdy bankovní půjčka může být vytvořena i splacena bez použití peněžní hotovosti. V pevninské Evropě fungují banky podobně. Banky tedy mohou půjčit více, než ve skutečnosti samy mají. V průměru jsou rezervy bank 5–20 %. Autor dochází k závěru, že banky mohou tvořit kupní sílu, ale nemohou ji vytvářet neomezeně. Na hospodářství nemá bankami vytvořená kupní síla velký vliv v porovnání s vlivem tvorby kupní síly cedulové banky.

(Valentová Adela)

Přehled říšského peněžnictví
Název: Přehled říšského peněžnictví
Autor: Roos, Antonín
Klíčová slova: banky, Deutsche Golddiskontbank, Německo, pěněžnictví, spořitelny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Cílem tohoto článku je popis strukturu bankovní soustavy ve 30. letech v Říši. Text se  podrobně zabývá zejména veřejnými ústavy peněžními, konkrétně např. bankou Deutsche Golddiskontbank či Pruskou státní bankou, která opatřovala státu peníze. Ze soukromých bank se autor zaměřuje na pět berlínských velkobank. Náležitá část článku je věnována spořitelnám a zemským bankám. Z území Německa se autor zaměřuje rozbor družstevního peněžnictví. Kromě výše zmíněného autor stručně shrnuje činnost poštovních spořitelen a upadající význam bankéřů.

(Gawthorpe Kateřina)