Progressivné přirážky

Autor: Kaizl, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: progresivní daň
Bibliografický záznam: KAIZL, Josef. Progressivné přirážky. Obzor národohospodářský I. (1896). Praha:J. Otto. 1896, roč. I. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1896
Ročník: I.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se v článku zabývá reformou, která spočívá v zavedení opravdové důchodové daně s nepříkrou progressí.  Tato nová daň by měla zjednat státu nový nadbytečný důchod.  Rozpočet na rok 1896 byl bezmála 4 mil. zlatých, proto se Kaizl pokusil nalézt plán, který by zabezpečoval trvalý důchod a ještě by byl pro daňové poplatníky spravedlivý. Navrhoval, aby zemská přirážka byla stanovena jednotným číslem. Jeho řešení souvisí s tím, že kdo neplatí 100 zlatých na státních daních, zůstane při starém způsobu přirážek. Na ty, kdo platí více než 100 zlatých, by měla nová přirážka dopadnout. Dle výše obnosu by se přirážky měly vyšplhat až k 80%. V průměru by se měla zvýšit z 40% na 60%, a to jak u daně domovní, tak u daně pozemkové.

(Zámečník David)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání