Dnešní krise agrární

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: agrární krise, latifundie, pachtýř, rolník, zadluženost
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Dnešní krise agrární. Obzor národohospodářský I. (1896). Praha:J. Otto. 1896, roč. I., s. s. 37-39. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1896
Ročník: I.
Rozsah stran: s. 37-39.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek popisuje hospodářskou situaci v dané době (konec 19. století), rozdělení obyvatelstva pracujícího v jednotlivých odvětvích, přičemž nejvíce lidí pracovalo v zemědělství a průmyslu. Autor zdůrazňuje důležitost prostých obyvatel (dělníků, rolníků) a tehdejšího velkého rozvoje zemědělství a pokroků v něm dosažených v předešlé době. Poté se autor věnuje rozboru jednotlivých příčin agrární krise (hospodářskými, sociálními i jinými). Pozornost je zde zaměřena na pokles cen obilí a na příčiny tohoto poklesu, přičemž se autor vrací až do 30. let 19. století (zdvojnásobení nákladů na produkci obilí a současný výrazný pokles cen). Za odolnější vůči krizi autor označuje menší rolníky, spíše rodinného typu, než velké agrárníky. Střední a velké statky jsou často velmi zadluženy až předluženy. V závěru článku se autor věnuje rozboru nutných řešení situace (úprava železničních tarifů, cla, pojištění agrárníků, úprava bursovního zákona obilného, apod.) Autor zdůrazňuje, že situaci je nutno aktivně řešit, protože na tomto závisí budoucnost národa.

Latifundie – rozsáhlá plocha zemědělské půdy,
Pachtýř – zemědělec, který má pronajatou půdu. Rozdíl mezi pachtem a pronájmem je ten, že pachtýř se zavazuje propachtovanou půdu zušlechťovat, zatímco nájemce tuto povinnost nemá.

(Havlíček Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání