Počátky českého hnutí dělnického

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: časopis Dělník, dělnické hnutí, F. L. Chleborad, Oul, sociální demokracie
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Počátky českého hnutí dělnického. Obzor národohospodářský II. (1897). Praha:J. Otto. 1897, roč. II. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1897
Ročník: II.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor článku poukazuje na fakt, že v české literatuře chybí popis dějin českého dělnického hnutí, a proto čtenáři předkládá část knihy Dr. Cyrilla Horáčka, který tuto oblast zpracoval, a to od samých počátků hnutí až po rok 1872, kdy se dělnictvo přiklání k sociální demokracii. Za jistý přelom považuje Dr. Horáček 40. léta 19. století, kdy nastal rozvoj strojní výroby následovaný propouštěním dělníků a jejich vzpourou. Roku 1867 dochází k založení listu Dělník a k příchodu Františka Ladislava Chleborada, jehož jméno je do 70. let spojeno s českým dělnickým hnutím. Chleborad zakládá potravní spolek Oul, kde prosazuje myšlenku národnostního boje a svépomoci a varuje před politikou, kvůli které roku 1869 podává demisi, neboť dělnictvo se začíná přiklánět k sociálnědemokratickým myšlenkám. Následně dělnictvo téměř úplně splývá s mladočeskou stranou, později ale přechází na půdu mezinárodní sociální demokracie, až nakonec vytváří samostatnou politickou stranu, ale s programem zbudovaným na zásadách sociální demokracie. Na závěr Horáček varuje před společenským rozkladem a požaduje obrat formou zákonodárných reforem sociálních.

(Klára Dušátková)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání