SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Počátky českého hnutí dělnického
Název: Počátky českého hnutí dělnického
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: časopis Dělník, dělnické hnutí, F. L. Chleborad, Oul, sociální demokracie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Autor článku poukazuje na fakt, že v české literatuře chybí popis dějin českého dělnického hnutí, a proto čtenáři předkládá část knihy Dr. Cyrilla Horáčka, který tuto oblast zpracoval, a to od samých počátků hnutí až po rok 1872, kdy se dělnictvo přiklání k sociální demokracii. Za jistý přelom považuje Dr. Horáček 40. léta 19. století, kdy nastal rozvoj strojní výroby následovaný propouštěním dělníků a jejich vzpourou. Roku 1867 dochází k založení listu Dělník a k příchodu Františka Ladislava Chleborada, jehož jméno je do 70. let spojeno s českým dělnickým hnutím...

Související autoři

více o hledání