Nová kniha o českých dějinách hospodářských 17. a 18. věku

Autor: Šusta, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: 17. století, 18. století, české země, daně, transformace
Bibliografický záznam: ŠUSTA, Josef. Nová kniha o českých dějinách hospodářských 17. a 18. věku. Obzor národohospodářský XXII. (1917). Praha:J. Otto. 1917, roč. XXII., s. s. 207-214, 247-254, 295-301, 378-384. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1917
Ročník: XXII.
Rozsah stran: s. 207-214, 247-254, 295-301, 378-384.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Spíše než recenzí je text líčením nosných událostí zaznamenaných v knize České katastry 1654-1789 od Josefa Pekaře. Titul vzniká snahou historika „vylíčit účinky tereziánské úpravy daně gruntovní“ (Šusta, s. 207), kdy Pekař záhy poznává, že“ základy daně té a řády k ní se pojící jdou dosavadní literatuře historické a právnické skutečná terra inkognita“ (Šusta, s. 207). Původní záběr práce se tak rozkračuje a dává vznik samotné knize, která podrobně zkoumá vývoj daňových výběrů a s nimi spojený vývoj úřadu berního od poloviny 17. století až na rozhraní 18. a 19. století. Dále je probráno rozložení daňové zátěže na obyvatelstvo urozené a neurozené, změny v soustavě daní v čase válek a metodické kroky rozvíjející institut výběru daní jako celku.

(Olekšák Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání