SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nová kniha o českých dějinách hospodářských 17. a 18. věku
Název: Nová kniha o českých dějinách hospodářských 17. a 18. věku
Autor: Šusta, Josef
Klíčová slova: 17. století, 18. století, české země, daně, transformace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Spíše než recenzí je text líčením nosných událostí zaznamenaných v knize České katastry 1654-1789 od Josefa Pekaře. Titul vzniká snahou historika „vylíčit účinky tereziánské úpravy daně gruntovní“ (Šusta, s. 207), kdy Pekař záhy poznává, že“ základy daně té a řády k ní se pojící jdou dosavadní literatuře historické a právnické skutečná terra inkognita“ (Šusta, s. 207). Původní záběr práce se tak rozkračuje a dává vznik samotné knize, která podrobně zkoumá vývoj daňových výběrů a s nimi spojený vývoj úřadu berního od poloviny 17. století až na rozhraní 18. a 19. století...

Obrat v teoretických názorech hospodářskopolitických a budoucnost sociální politiky
Název: Obrat v teoretických názorech hospodářskopolitických a budoucnost sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: národní hospodářství, odbory, sociální politika, transformace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Zajímavý náhled do soudobé diskuze o současnosti a budoucnosti sociální politiky. Jádrem je otázka, zda se k této v budoucnu dále více přiklánět, či naopak postupně od ní odstupovat. Úvodem se autor zaměřuje na Německo, které po 1. světové válce do své hospodářské politiky začleňuje mnoho sociálních prvků, které se prvotně zdají být znaky modernity a pokroku, avšak již po pár letech se takto neprokazují. Zmíněn je mj. sjezd německého Spolku pro sociální politiku roku 1922, který svým kritickým obsahem jak překvapil, tak zároveň rozvířil otázky v oblasti sociální. Zkušenost s progresivní levicovou politikou tak postupně otáčí mínění a dává prostor tzv...