Kontribučenské záložny na Moravě

Autor:
Typ: článek
Klíčová slova: vývoj fondů, záložny
Bibliografický záznam: . Kontribučenské záložny na Moravě. Obzor národohospodářský IX (1904). Praha:J. Otto. 1904, roč. IX. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1904
Ročník: IX.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá problematikou fungování a organizace kontribučenských záložen v moravské oblasti. Prvně shrnuje stratifikaci fondů, podílníků a další statistické údaje, které se těchto záložen týkají. Jsou rozebrána východiska pokusu o reformaci struktur těchto z iniciativy zemského výboru, neboť (jak sám autor podotýká) jsou tyto záložny starobylými památníky z dob Josefa II. K restrukturalizaci ovšem chladně přistupují jak podílníci, tak obce a jejich argumentace je taktéž zaznamenána. Autor také poukazuje na neochotu záložen využívat možnosti přijímat vklady (zákon 15./3. 1988), na spory českých a německých poslanců a na výsledky sjezdu zástupců záložen v Brně (dokladující neochotu členů reorganizovat fondy). V závěru je provedena zběžná analýza situace včetně vysvětlení, proč záložny reformovat a co odpůrcům nejvíce na reformě vadí.

Olekšák Petr

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání