Rakousko-uherská banka a Čechy

Autor: Fiedler, František
Typ: článek
Klíčová slova: Cedulová banka, historie bankovního systému
Bibliografický záznam: FIEDLER, František. Rakousko-uherská banka a Čechy. Obzor národohospodářský IX (1904). Praha:J. Otto. 1904, roč. IX. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1904
Ročník: IX.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá pozicí a vývojem Rakousko-Uherské cedulové banky (tj. banky emisní, respektive centrální). Autor nejprve stručně obeznamuje čtenáře s problematikou, aby následně přešel k výkladové cestě napříč vývojem postojů a snah uherské strany po transformaci rakousko-uherské banky v procesu postupné emancipace Uher (Květnové punktace 2. 5. 1876, rakousko-uherská vyrovnání). Poté se dostává k zhodnocení těchto snah a zároveň předpovídá další vývoj. V následující části se dostáváme k vyložení snah českých reformních proudů (i protiv vůči nim). Dokladuje se statistickým rozborem podílu českého kapitálu v bankovní soustavě opodstatněnost tohoto směřování a tím prokazuje legitimitu českých požadavků po vlastním vyrovnání po vzoru uherském (v podobě vyrovnaného přístupu, mj. dotace, zřízení filiálky s ředitelstvím, poskytování portfolia služeb).

Olekšák Petr

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání