Albín Bráf a jeho působení učitelské a literární

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: Albín Bráf, pedagogická činnost
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Albín Bráf a jeho působení učitelské a literární. Obzor národohospodářský VI (1901). Praha:J. Otto. 1901, roč. VI. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1901
Ročník: VI.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Oslavný článek o doktoru práv Albínu Bráfovi se v úvodu zabývá vývojem národohospodářské vědy na akademické půdě. Autor popisuje historický vývoj ekonomie, osamostatnění vědy národohospodářské a Bráfovy zásluhy na zahájení výuky této vědy v českém jazyce. Dále se můžeme dočíst o Bráfově široké publikační činnosti v samostatně publikovaných spisech, encyklopediích a periodikách, ve kterých autor článku vyzdvihuje nejen vědecký přínos, ale i jejich slohovou a stylistickou stránku. V poslední části se věnuje Bráfově pedagogické činnosti na univerzitě, jeho přednáškovým a lektorským schopnostem a aktivitě pro osvětu široké veřejnosti.

Mareš Filip

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání