Naše zemědělství a jeho výsledky proti zemědělství v jiných státech

Autor: Koloušek, Jan
Typ: článek
Klíčová slova: Čechy, Německo, obilí, Rakousko, zemědělství
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. Naše zemědělství a jeho výsledky proti zemědělství v jiných státech. Obzor národohospodářský XV (1910). Praha:J. Otto. 1910, roč. XV., s. s. 305-323. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1910
Ročník: XV.
Rozsah stran: s. 305-323
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kompletní analýza primárního sektoru českých zemí, Německa, Rakouska, Uherské a částečně Belgie. Srovnání se týká vývozu ze zejména zemědělských zemí, do těch, které již z větší části prošly procesem transformace, z agrární ekonomiky do ekonomiky převážně průmyslové. Na přesných datech je dobře vidět, jak se produkce primárního sektoru mění v reakci na růst sekundárního a terciálního sektoru. Autor srovnává velikosti orné půdy pro určité plodiny velkého množství evropských zemí, všímá si také efektivnosti zemědělství v daných zemích (kolik se urodí z jednoho q obilí, kolik se urodí na jeden ha, kolik 100 zemědělců vyprodukuje plodin).

(Drábek Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání