Ženská otázka v středověku

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Cech, Německo, žena
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Ženská otázka v středověku. Obzor národohospodářský XV (1910). Praha:J. Otto. 1910, roč. XV., s. s. 273 - 279. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1910
Ročník: XV.
Rozsah stran: s. 273 - 279
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek seznamuje čtenáře s přednáškami Karla Büchera o ženské problematice. Ženská otázka se dá rozdělit na dvě podotázky: 1. Ochrany- legislativní rámec, jiné vnitropodnikové standardy pro ženy, snaha přizpůsobit práci ženě, 2. Rozšíření výdělkových oborů ženiných- snaha přizpůsobit danou práci ženě. Dílo provází čtenáře od vrcholného středověku, přes novověk až po tehdejší současnost. Jsou popsána všechna úskalí, se kterými se mohly tehdejší ženy potýkat, např. postoj cechů, demografická situace aj. Je doplněno statistickými údaji z relevantních zdrojů, které autor uvádí.

(Drábek Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání