Z praxe dělnického pojištění úrazového

Autor: Winter, Lev
Typ: článek
Klíčová slova: dělnické úrazové pojištění, starobní a invalidní pojištění
Bibliografický záznam: WINTER, Lev. Z praxe dělnického pojištění úrazového. Obzor národohospodářský XIII (1908). Praha:J. Otto. 1908, roč. XIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1908
Ročník: XIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Koerbrova vláda považovala za důležité nejen vybudování dělnického pojištění, ale také jeho reformu. Nechtěla jen vytvořit nový pojišťovací obor, ale především zlepšit již platné pojištění nemocenské a úrazové. Na zásadách Koerbrovy vlády obsažených v jejím programu reformy a vybudování pojištění dělnického bude postaven nový zákon o povinném starobním a invalidním pojištění. Starobní a invalidní pojištění se má stát darem rakouským národům u příležitosti šedesátého výročí nastoupení nynějšího císaře na trůn.
Winter se ve článku věnuje výčtu závad starobního a invalidního pojištění. Mezi závady patří:
1. Otázka, od kterého dne může úrazová pojišťovna platit zraněnému dělníkovi menší důchod než 60%. Mezi povinnost úrazové pojišťovny totiž patří platit 60% mzdy od pátého dne po úraze. Proto řeší otázku, zda platit do dne kdy je zraněný propuštěn z léčení nebo do dne kdy mu přijde doručení o výměru.
2. Otázka, zda platit vdovský důchod, když zemře dělník na pracovní úraz, ale zjistí se, že je smrtelně nemocný a že by umřel stejně, jen ne tak brzy.
3. Otázka, zda přiznávat úrazový důchod jen těm dělníkům, kteří byli zraněni přímo u stroje, nebo i dělníkům, kteří jsou nebezpečí vydáni v menší míře, například pokud odstraňují vymlácené obilí.

(Rybová Lucie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání