O zájmech zemědělství při obnově rakousko-uherského vyrovnání

Autor: Viškovský, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: zemědělství
Bibliografický záznam: VIŠKOVSKÝ, Karel. O zájmech zemědělství při obnově rakousko-uherského vyrovnání. Obzor národohospodářský VIII. (1903). Praha:J. Otto. 1903, roč. VIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1903
Ročník: VIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Jedná se o úpravu přednášky v České společnosti národohospodářské v Praze. V úvodu přednášky autor nastiňuje všechny myslitelné varianty možného vyrovnání Rakouska s Uhrami a následně již na příkladu zemědělství dokládá, jaké by byly důsledky rozdělení v tomto odvětví. Také upozorňuje na to, že lidé si od vyrovnání často slibují věci, které s vyrovnáním jako takovým nemají mnoho společného. Poukazuje i na vzájemný poměr tovarů, polotovarů a zboží mezi Rakouskem a Uhrami a na to, že k tomu, abychom mohli vyčíslit český podíl na Rakouském vývozu, nám chybí údaje.
Ve druhé části vyvrací a dokladuje omyl a snahu českých zemědělců o nastolení celní čáry mezi Rakouskem a Uhrami, protože výsledný efekt cla by byl při stávajících podmínkách pranepatrný a tudíž i zbytečný. Jako druhý příklad uvádí oblast vývozu a dovozu dobytka, dívá se na tento problém ze všech možných stran a úhlů a zaobírá se tím, jaké by jednotlivé podmínky měly dopady.
V závěru článku je na str. 413 shrnutí hlavních myšlenek, které dosti dobře kopíruje přednášku a stačí k nutnému vhledu do problematiky.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání