První inflace v dějinách lidstva

Autor: Lambl, Adolf
Typ: kniha
Klíčová slova: bankovky, burza, finance, Francie, hospodářská situace, inflace, J.B. Colbert, John Law, lichva, Ludvík XIV., Mazanin, Particelli d`Emery, peníze, run na banky
Bibliografický záznam: LAMBL, Adolf. První inflace v dějinách lidstva. Praha:Nákladem vlastním. 1936, s. 11. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem vlastním
Rok: 1936
Rozsah stran: 11
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Kniha popisuje hospodářské, finanční a sociální poměry ve Francii za vlády krále Ludvíka XIV.

(Růžičková Zuzana)

Hodnocení:

V době vlády krále „Slunce“ Ludvíka XIV šlechtici a duchovní neplatili daně, na rozdíl od měšťanů, obchodníků a sedláků. Král byl pokládán za vlastníka veškerého movitého i nemovitého majetku občanů. Peníze se půjčovaly jen za vysokého rizika a lichvářských úroků. Dobu shledáváme typickou pro nemravnou protekci a vysokou korupci. Špatná finanční a hospodářská politika připravila neodvratný pád zadlužené královské společnosti.
Jedna kapitola knihy je věnována Particelli d`Emery, jenž byl vrchním finančním intendantem. Byl původcem různých tax a dávek, ale i snižování renty, a navíc provozoval různé obchody jen pro vlastní obohacení. Díky těmto faktům byl prohlášen za nejzkorumpovanější duši století. Za podpory Anny Rakouské a kardinála Mazarina byl ale jedním z rozhodujících mužů té doby. V roce 1648 však propukla vzpoura poplatníků a rentiérů a d`Emery byl chytrým zakročením Mazarinovým zbaven svého úřadu a lid byl uklidněn.
Dalším důležitou postavou knihy je J. B. Colbert, který se stal Mazarinovým důvěrníkem. Colbert se ukázal být dobrým finančníkem, který přejímá finanční správu státu a zavádí pořádek, ovšem jen na 4 roky, protože král Ludvík XIV. začal budovat nákladné stavby a dávat drahé dary či poskytoval mnoho peněz na vedení válek, tudíž se pak opět objevuje schodek v rozpočtu. Po Colbertově smrti 11. 9. 1683 se vrací nepořádek do státních financí, přijmy ubývají, ale vydání rostou. Král si proto vynucuje soukromé půjčky násilím, lid opět upadá do nesnesitelné bídy a nouze a státní pokladna je skoro prázdná.
Do hry s penězi se vkládá John Law, jehož finanční systém spočívá v rozmnožení oběživa, kterým chce vytvořit možnost nových úvěrů. Law zakládá Compagnie d`Occidente a rozpoutává spekulační horečku, během níž během měsíce stoupají ceny mladých akcií z 500 liber na 1000 liber a dále stoupají. Venkov již tuší blížící se katastrofu, rolníci odmítají přijímat bankovky za dodávky potravin. Zavádí se nucený oběh nekrytých bankovek. Celá situace končí uzavřením burzy v rue Quincampoix a pomalu se vzmáhá hněv lidí proti Lawovi. Nakonec je Lawovi odebrán úřad, situace se ale již nedá zachránit – začíná run na banky, bankovky ztrácejí hodnotu, Law prchá z Paříže, stoupá cena zboží a lichváři těží z celé situace. Celá společnost je zasažena bídou strašných rozměrů.
Ludvík XIV. vládl stejně jako jeho předkové, neznal jiné reformy než bankroty a jeho vládu vystihuje klasická věta: „Po mně potopa!“. Doba tak zrála pro Velkou francouzskou revoluci.
Kniha byla napsána velmi čtivou formou, jež napomáhá k pochopení celého problému první inflace v dějinách lidstva i ekonomicky nevzdělanému člověku. Text byl poměrně krátký, plný jednoduše pochopitelných čísel ohledně stavu ekonomiky Francie v době vlády Ludvíka XIV a všech jeho finančních intendantů.

(Růžičková Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání