SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O povaze a platnosti theoretických nauk národohospodářských
Název: O povaze a platnosti theoretických nauk národohospodářských
Autor: Koudela, Jan
Klíčová slova: národohospodářská věda, teorie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Článek je přednáškou z valné hromady České společnosti národohospodářské v Praze. Zabývá se teoretickou částí národohospodářské vědy jako nástroje k pochopení hospodářských jevů. Líčí spor klasické ekonomie s historickou školou a jinými školami, popisuje cíle teoretické vědy národohospodářské.

(Vejtrubová Zuzana)

Teorie cenová
Název: Teorie cenová
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: cenová teorie, Dr. Franke, Karel Engliš, směna, Teorie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

V článku autor navazuje na předchozí pře s poslancem, ekonomem a ministrem školství a národní osvěty Dr. Frankem. V první části článku je otisknut článek Dr. Franka, na který reaguje. K. Engliš na něj odpovídá a vysvětluje svou cenovou teorii. Článek je napsán odborným jazykem, ilustrován diagramy.

(Šafr Karel)