SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Celní a platební jednota Čech a Moravy s Německou Říší
Název: Celní a platební jednota Čech a Moravy s Německou Říší
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: korporativismus, organizace hospodářství, Protektorát Čechy a Morava, stavovství, Velkoněmecká říše
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1940
   
Abstrakt:

Celní zapojení je jedním z nejvíce zmiňovaných témat Národohospodářského obzoru roku 1940. K 1. 10. 1940 bylo vyhlášeno připojení celního území Protektorátu k Říši a došlo tak k utvoření jediného celního prostoru s volným peněžním stykem a zrušenými devizovými hranicemi. Autor chápe celní unii jako propojení dvou států ve spojitou nádobu a zároveň zmiňuje nutnost postupného vyrovnávání hladin v obou zemích. Přizpůsobování se především týká úrokových sazeb a jejich úprav podle sazby v Německu. Pokud by hladiny nebyly vyrovnány, docházelo by podle Klimeckého k přesunům kapitálu...

Hospodářství českých zemí
Název: Hospodářství českých zemí
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: korporativismus, průmysl Československa, stavovství, zemědělství Československa
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek Hospodářství českých zemí je věnován změnám ve vývoji jednotlivých sektorů ekonomiky od vyhlášení Protektorátu. Hlavními tématy jsou: výroba, trh práce, doprava a zahraniční obchod. Od roku 1939 došlo ve výrobě podle Klimeckého k velkým změnám, především v oblasti stavebního ruchu, kdy produkce přestala stíhat pokrývat zvýšenou poptávku, jak domácí, tak zahraniční. Tento nárůst je tak silný, že dochází k nedostatku surovin a energií. Jako pozitivní důsledek rychlého rozvoje průmyslu Klimecký zmiňuje zvýšení zaměstnanosti dělnictva a mizící zásobu pracovní síly...

Liberalism, socialism a korporativism
Název: Liberalism, socialism a korporativism
Autor: Potužil, František
Klíčová slova: korporativismus, liberalismus, socialismus, stavovství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Ztráta schopnosti liberalismu a socialismu pojmout celý hospodářský život z programového i teoretického hlediska ve veřejnosti vyvolává pocit hledání nových myšlenek a směrů, které by dokázaly pojmout celek. Jako alternativu Potužil zmiňuje korporativismus, který se ve společnosti stává poměrně populárním. Socialismus kritizuje jako směr, jehož hlavním nedostatkem je, že naučil lidi svalovat svůj „neblahý hospodářský osud“ na stát a odvádí lidi od podnikání. Oproti tomu liberalismus a jeho hospodářská forma – kapitalismus - jsou nevyhovující protože, nabádají k usilování o co nejvyšší podnikatelský zisk...