Hospodářství českých zemí

Autor: Klimecký, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: korporativismus, průmysl Československa, stavovství, zemědělství Československa
Bibliografický záznam: KLIMECKÝ, Vladimír. Hospodářství českých zemí. Obzor národohospodářský XLIV. (1939). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1939, roč. XLIV, s. s. 451-459. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1939
Ročník: XLIV
Rozsah stran: s. 451-459
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek Hospodářství českých zemí je věnován změnám ve vývoji jednotlivých sektorů ekonomiky od vyhlášení Protektorátu. Hlavními tématy jsou: výroba, trh práce, doprava a zahraniční obchod. Od roku 1939 došlo ve výrobě podle Klimeckého k velkým změnám, především v oblasti stavebního ruchu, kdy produkce přestala stíhat pokrývat zvýšenou poptávku, jak domácí, tak zahraniční. Tento nárůst je tak silný, že dochází k nedostatku surovin a energií. Jako pozitivní důsledek rychlého rozvoje průmyslu Klimecký zmiňuje zvýšení zaměstnanosti dělnictva a mizící zásobu pracovní síly. Situace na trhu práce je chápána jako pozitivní, i přes problematiku migrantů z pohraničí, především úředníků, kteří společně s propuštěnými muži z armády zvyšují nezaměstnanost. Další z oblastí, již Klimecký komentuje je problematika cenové a důchodové hladiny a jejich růstu, kdy důchodová hladina nestoupá tak rychle jako cenová, čímž dochází ke snížení indexu reálných mezd v důsledku nižší koupěschopnosti obyvatel, zejména úředníků. Jejich mzdy totiž rostly méně rychle než u dělnictva. Poslední část textu se věnuje dopravě, importu a exportu Protektorátu a jejich srovnání v roce 1939 s roky 1929 a 1938.

(Kučerová Hana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání