SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Finální nexus v mechanismu směnného společenství
Název: Finální nexus v mechanismu směnného společenství
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: Engliš, Směna, směnná relace, subjektivní hodnocení statku, teleologická teorie
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Práce zabývá mechanismem směny. Kromě definování směny zde autor na základě teleologické teorie hodnotí některé názory Karla Engliše, které Engliš zaznamenal ve svém díle „Národní hospodářství“. Maiwald dochází k závěru, že neodpovídají teleologickým předpokladům, tedy vztahu prostředku a účelu.

(Bartolomová Lucie)

Kaizlova "Věda správní"
Název: Kaizlova "Věda správní"
Autor: Kaizl, Josef
Klíčová slova: arbitráž, směna, transakční náklady
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Autor se zaměřuje nejprve na cenovou arbitráž, jakožto zprostředkování směny. Poukazuje na to, že arbitráž nabývá na významu a stává se nezbytným doplňkem dělby práce. V poslední době se pak ukazuje, že zprostředkování směny může být samo o sobě živností. Autor dále dělí obchod podle různých kritérií. Dělba práce se projevuje i v obchodě tím, že obchodník už není dopravce, ale tyto funkce se od sebe čím dál tím častěji oddělují. Dokonce je zde i prostor ke vzniku nových povolání jako například špeditér, který se vmezeřil mezi kupce a dopravce...

Mezery teologické teorie národního hospodářství
Název: Mezery teologické teorie národního hospodářství
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: Engliš, národohospodářské soustavy, noetika, směna, účel, užitek
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Kritika Englišovy „Soustavy národního hospodářství“, ale i dalších prací s tím souvisejících. Jsou zde vymezeny mezery a provedeno doplnění a vysvětlení některých faktických chyb. Autor se pouští i do problému směny po stránce noetické a doplňuje teleologickou teorii kauzálními poznatky.

(Rožánková Alice)

Nemožnost teleologického výkladu směny
Název: Nemožnost teleologického výkladu směny
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: směna, teleologická soustava, teleologická souvislost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Autor kritizuje postupy a závěry Karla Engliše související se snahou teleologicky vyložit proces směny a to především prostřednictvím vyvracení jednotlivých Englišových tvrzení. Kritizuje především tzv. „zvláštní způsob myšlení“, kterým Engliš z teleologicky nesrovnatelných subjektivních užitků směňujících osob vytváří jednotnou teleologickou soustavu. Autor při své kritice rovněž vychází z obecného Englišova příkladu výpočtu směnné relace, přičemž odmítá možnost vytvoření teleologické souvislosti pomocí prostých početních úkonů s prvky, mezi nimiž původně žádná souvislost není...

Peníze: lidové poučení
Název: Peníze: lidové poučení
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: bankovka, centrální banka, měna, měnová politika, mezinárodní obchod, platební styk, směna
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Práce se zabývá otázkami směny, peněz a mezinárodního obchodu. Popisuje proces vzniku peněz, bankovek a centrální (cedulové) banky, dále pak fungování mezinárodního platebního styku a československou měnovou politiku 20. let.

(Mádr Pavel)

Teorie cenová
Název: Teorie cenová
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: cenová teorie, Dr. Franke, Karel Engliš, směna, Teorie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

V článku autor navazuje na předchozí pře s poslancem, ekonomem a ministrem školství a národní osvěty Dr. Frankem. V první části článku je otisknut článek Dr. Franka, na který reaguje. K. Engliš na něj odpovídá a vysvětluje svou cenovou teorii. Článek je napsán odborným jazykem, ilustrován diagramy.

(Šafr Karel)