Peníze: lidové poučení

Autor: Engliš, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: bankovka, centrální banka, měna, měnová politika, mezinárodní obchod, platební styk, směna
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Peníze: lidové poučení . Praha:vydáno péči ministerstva školství a národní osvěty ve státním nakladatelství v Praze. 1922, s. 80. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: vydáno péči ministerstva školství a národní osvěty ve státním nakladatelství v Praze
Rok: 1922
Rozsah stran: 80
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Práce se zabývá otázkami směny, peněz a mezinárodního obchodu. Popisuje proces vzniku peněz, bankovek a centrální (cedulové) banky, dále pak fungování mezinárodního platebního styku a československou měnovou politiku 20. let.

(Mádr Pavel)

Hodnocení:

Dokument zprvu vymezuje základní pojmy jako jsou směna a hodnota, aby následně definoval podmínky, které musí splňovat tzv. směnný statek. Poté se věnuje okolnostem předcházejícím vzniku mincí, jejich ražbě a následnému vývoji směřujícímu k nástupu bankovek. Autor v této části uvádí řadu historických příkladů vzniku bankovek a státovek.
Další oddíl tohoto pojednání nabízí krátký pohled na základní principy mezinárodního obchodu, funkci peněz a problematiku měnové parity. Dokument také krátce analyzuje postupné sjednocování kovového základu mincí (ve prospěch zlata) a popisuje okolnosti vzniku a funkce centrální (cedulové) banky.
Významný prostor je věnován otázce znehodnocení („poruše“) měny. Autor se zabývá inflací, cenovými indexy, upoutáváním měny na zlato, příčinami znehodnocení měny a také možnostmi její nápravy. V závěru se čtenáři otvírá krátký pohled na československou měnovou politiku počátku 20. let.
Dokument je velmi přehledně členěn a může tudíž k danému tématu poskytnout řadu cenných informací. Nabízí velmi zajímavý pohled na tehdejší vnímání problematiky měny. Některé části textu však pro současného čtenáře mohou být těžko srozumitelné.

(Mádr Pavel)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání