SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O hospodářskou součinnost ve střední Evropě
Název: O hospodářskou součinnost ve střední Evropě
Autor: Hodáč, František
Klíčová slova: cla, Dunajsko-oderský průplav, Hospodářská spolupráce, lodní doprava, platební styk, střední Evropa
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

V úvodu textu autor specifikuje region střední Evropy, přičemž bere v potaz jak hledisko hospodářské, tak i politické. V další kapitole se zabývá otázkami platebního styku, hlavní kritiku cílí na vázanost plateb a odúčtovací smlouvy mezi jednotlivými státy. Mezi prostředky nápravy tohoto stavu řadí snahu o zvýšení dovozu ze států s pasivní obchodní bilancí a různé formy úvěrů. Popisuje otázky organizační, kritizuje převážně situaci na Dunaji, který je nevhodný pro plavby v noci a v určitých místech i nebezpečný lodní dopravě...

O středoevropských otázkách hospodářských
Název: O středoevropských otázkách hospodářských
Autor: Hodáč, František
Klíčová slova: obchod, platební styk
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Prohloubení mezinárodní hospodářské spolupráce má být usnadněno uvolněním devizového obchodu a zjednodušením platebního styku.

(Kučera Ondřej)

Peníze: lidové poučení
Název: Peníze: lidové poučení
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: bankovka, centrální banka, měna, měnová politika, mezinárodní obchod, platební styk, směna
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Práce se zabývá otázkami směny, peněz a mezinárodního obchodu. Popisuje proces vzniku peněz, bankovek a centrální (cedulové) banky, dále pak fungování mezinárodního platebního styku a československou měnovou politiku 20. let.

(Mádr Pavel)