O středoevropských otázkách hospodářských

Autor: Hodáč, František
Typ: kniha
Klíčová slova: obchod, platební styk
Bibliografický záznam: HODÁČ, František. O středoevropských otázkách hospodářských. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1937, s. 16. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1937
Rozsah stran: 16
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Prohloubení mezinárodní hospodářské spolupráce má být usnadněno uvolněním devizového obchodu a zjednodušením platebního styku.

(Kučera Ondřej)

Hodnocení:

Dr. Hodáč v „předvečer“ 2. světové války apeluje na prohloubení mezinárodní spolupráce ve středoevropském regionu, a to především spolupráce v obchodním styku.
Navrhuje zjednodušení platebního styku, a to uvolněním devizového obchodu – v tehdejší době nebyl zcela obvyklý volný prodej zahraniční měny.
Požaduje, aby byly volnému obchodu odstraňovány z cesty překážky v podobě cel, kvót a jiných ochranářských politik, naopak, doporučuje hlubší spolupráci na zlepšení středoevropské infrastruktury. Jako příklad mu zde slouží řeka Dunaj, jejíž potenciál pro mezinárodní přepravu zboží zůstává podle autora nevyužit jen kvůli nedostatečné kultivaci toku ze stran některých zemí.
Přiznává, že v současné rozbouřené středoevropské politické situaci je závazek k hlubší spolupráci stěží naplnitelný, ale vidí v něm možnou cestu jak 20 let po skončení 1. války zabránit dalším konfliktům.

(Kučera Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání