SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Historický vývoj pojišťovnictví
Název: Historický vývoj pojišťovnictví
Autor: Svoboda, Karel
Klíčová slova: hospodářské dějiny, mezinárodní srovnávání, pojistné právo, pojištění osob, pojišťovnictví, pojišťovny
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

V knize je popsán vznik a vývoj pojišťovnictví od jeho počátků ve starověkém Římě po rok 1910. Jsou zde popsány požární, životní a sociální pojišťování v různých státech Evropy, především situace v Německu a Rakousko-Uhersku. Autor srovnává soukromé a veřejné pojišťování, dobrovolné a nucené. Popisuje různá národní specifika pojišťování.

(Marková Tereza)

O vývoji a úkolech československého průmyslu
Název: O vývoji a úkolech československého průmyslu
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: Alois Rašín, Československo, deflace, dějiny českých zemí, hospodářské dějiny, obchodní politika, průmysl, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Autor ve svém projevu shrnuje hospodářské dějiny v českých zemích od dob Přemyslovců po rok 1928. Kriticky se vyjadřuje k husitským bouřím a stavovskému povstání, naopak vyzdvihuje Habsburky. První menší kritika rakouské monarchie je k protekcionismu 19. století a to zvláště pro oblast Uher/Slovenska. Promlouvá také o problémech nově vzniklého československého státu, a jak byly doposud řešeny. Vypočítává též objem rakouskouherských průmyslových jednotek, které připadly Československu. Chválí československou obchodní a Rašínovu deflační politiku. V závěru pak hodnotí vyhlídky československého obchodu a průmyslu.

(Opršal Petr)

Obecní hospodářství moravského městečka před rokem 1848
Název: Obecní hospodářství moravského městečka před rokem 1848
Autor: Chylík, Jindřich
Klíčová slova: 13.-19. stol., hospodářské dějiny, místní hospodářství, Morava, obec
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor se zaměřuje na hospodaření běžné obce před politickými změnami v roce 1848. Pro ilustraci si vybírá obci Křížanov a velice podrobně popisuje její hospodaření od 13. století až do poloviny století devatenáctého.

(Vlček Tomáš)

Politické a hospodářské změny v blízkém orientě
Název: Politické a hospodářské změny v blízkém orientě
Autor: Musil, Alois
Klíčová slova: Blízký východ, hospodářské dějiny, severní Afrika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Blízký orient v tehdejším pojetí nezahrnuje jen dnešní tzv. „blízký východ“, ale mnohem větší území táhnoucí se na východ až k Afghánské hranici a na západ po pobřeží severní Afriky až k Maroku. Autor u každé oblasti uvádí stručnou historii (kdy a jak se stala kolonií které Evropské mocnosti, co se zde odehrávalo během války, atd.) a současné problémy, se kterými se oblast potýká.

(Sečkár Antonín)

Z tendencí hospodářského vývoje současna
Název: Z tendencí hospodářského vývoje současna
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: bankovnictví, hospodářské dějiny, hospodářský vývoj, petrolejářství, podnikání, průmysl, trusty
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1905
   
Abstrakt:

Moderní německé bankovnictví, kapitál nejdůležitějších bankovních institucí. Rozmach petrolejového průmyslu v USA.  Trustové společnosti a jejich vývoj v USA. Lidé a ideje Západu – srovnání podnikatelských příležitostí v různých zemích. O hospodářském vývoji Ruska. Nejnovější vývoj českého textilního průmyslu. Česká a německá hospodářská politika.

(Kopáček Jiří)