Z tendencí hospodářského vývoje současna

Autor: Preiss, Jaroslav
Typ: kniha
Klíčová slova: bankovnictví, hospodářské dějiny, hospodářský vývoj, petrolejářství, podnikání, průmysl, trusty
Bibliografický záznam: PREISS, Jaroslav. Z tendencí hospodářského vývoje současna. Praha:Knihkupectví Grosmana a Svobody. 1905, s. 192. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Knihkupectví Grosmana a Svobody
Rok: 1905
Rozsah stran: 192
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Moderní německé bankovnictví, kapitál nejdůležitějších bankovních institucí. Rozmach petrolejového průmyslu v USA.  Trustové společnosti a jejich vývoj v USA. Lidé a ideje Západu – srovnání podnikatelských příležitostí v různých zemích. O hospodářském vývoji Ruska. Nejnovější vývoj českého textilního průmyslu. Česká a německá hospodářská politika.

(Kopáček Jiří)

Hodnocení:

Prvním, čím se Preiss v knize zabývá, je moderní německé bankovnictví; věnuje se nejdůležitějším bankovním institucím a jejich kapitálu, resp. akciovému kapitálu. Zmiňované instituce jsou Německá banka (Deutsche Bank), Drážďanská banka, diskontní společnost. Celá tato část je o rozmachu německé říše díky víře v budoucnost a optimismu. Po každém rozmachu ovšem následují menší či větší úpadky, a to hlavně úpadky bank.
V další kapitole se věnuje rozmachu petrolejového průmyslu. USA a Rusko označuje jako dvě hlavní velmoci, a to hlavně díky jejich přírodním zdrojům. Věnuje se bratrům Rockefellerovým, kteří usilovali o vytvoření monopolního postavení v tomto odvětví.
Třetí kapitola se zabývá trustovými společnostmi, jejich historickým vývojem, jejich právní formou, přechodem na akciové společnosti a jejich funkcí. V té době je pod pojmem trustová společnost myšlena velká, hospodářsky silná, zejména severoamerická společnost, která usiluje o monopolní postavení na určitém trhu.
Kapitola Lidé a ideje Západu se zaměřuje na několik idejí, nebo i ideologických osudů. Jednalo se vždy o zbohatnutí, kdy nejprve podnikatel začínal jako chudý člověk. Popisuje osudy např. Andrewa Carnegie, rodiny Kruppových, Cecil Rhodese. Anglický imperialismus je nutná koncentrace britského světového impéria, je nutno pro budoucnost zajistit to, co předešlá staletí a desetiletí Anglie dobyla a tomu se taky podřídila anglická státní politika.  Poslední, na co se v této kapitole zaměřil, byla „země neomezených možností“. Tady vlastně srovnává podobný vývoj v Německu na konci 17. stol., vývoj v Anglii v pol. 19. stol. a nakonec i v USA. Dále se zaměřuje hlavně na USA, kde zmiňuje jména jako Carnegie, Scott, Morgan a Rockefellerové, kteří se nebáli velkých činů, které vykonali pro blahobyt národa.
Z hospodářského vývoje Ruska. Tato kapitola je napsána jako útržek z rozhovoru, kde není řečeno, kdo s kým se baví, ale je zřejmé, že jeden z diskutujících je kapitalista obdivující anglický průmysl, a druhý Rus zastávající se ruského hospodářství. Hovoří o anglickém a ruském průmyslu, způsobech tvorby národního bohatství, růstu mezd.
Z nejnovějšího vývoje českého průmyslu textilního. Tato kapitola popisuje vzestupy a pády českého textilního průmyslu. Popisuje vývoj různých odvětví a potom se zaměřuje na vývoj bavlny.
K českým snahám hospodářským. Kapitola navazuje na textilní průmysl. Je to psáno opět formou rozhovoru, kde se hlavně rozebírá to, že pouze dobrý obchodník může dosáhnout rozvoje. Za příklad tam dává anglický textilní průmysl.
K české práci hospodářské. Porovnává českou a německou hospodářskou politiku formou rozhovoru. Mluví se o dovršování českého hospodářského obrození, avšak kritizuje hlavně to, že většina lidí jen hlásá nějaké ideje, jen mluví, ale nečiní tak, jak prohlašují. Uvádí to na příkladu s českým podnikem.
Tuto knihu bych doporučil hlavně těm, kteří se zajímají o hospodářský vývoj z historického hlediska a hlavně z jiného pohledu, než se učí ve škole. Preiss to podal opravdu zajímavě a čtivě.
 

(Kopáček Jiří)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání