SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Doslov k otázce elastičnosti poptávky po cukru
Název: Doslov k otázce elastičnosti poptávky po cukru
Autor:
Klíčová slova: cukr, elasticita poptávky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor [dix] reaguje na kritiku dr. Hejdy, který kritizoval jeho studii o elastičnosti poptávky o cukru, a potvrzuje svá tvrzení o neelastičnosti poptávky po cukru. Článek navazuje na předchozí autorovy články Souvislost odbytu cukru s jeho cenou a s důchody spotřebních domácností a Elastičnost poptávky po potravinách a jejich tepelný obsah.

(Valentová Adela)

Elastičnost poptávky po potravinách a jejich tepelný obsah
Název: Elastičnost poptávky po potravinách a jejich tepelný obsah
Autor:
Klíčová slova: cukr, elasticita poptávky, tepelný obsah potravin
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor [dix] navazuje na svůj článek Souvislost odbytu cukru s jeho cenou a s důchody spotřebních domácností. I v tomto článku se snaží vysvětlit malou elasticitu poptávky po cukru. Zkoumá tepelný obsah potravin (kalorie), které přirovnává k motoru, který pohání lidský organismus. Z dat zjistil, že spotřeba kalorií se se zvýšením důchodů téměř nemění, tedy poptávka po potravinách je velmi málo pružná.

(Valentová Adela)

K cukerní otázce
Název: K cukerní otázce
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: cukr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

Preiss popisuje cukrovarnický průmysl, který je na pokraji krize. Sleduje její důvody a příčiny, což byla především nadvýroba. Dále popisuje situaci ve Francii, Německu a Rakousku a zabývá se výsledky cukerní politiky, spotřebními daněmi a daněmi cukernými. Podotýká, že je důležité sledovat data cukerného průmyslu a světového trhu. Srovnává výrobní a vývozní data celé říše s daty českými a dochází k závěru, že závislost českého cukrovarnictví na světovém trhu je největší.

Kateřina Sobotková

Souvislost odbytu cukru s jeho cenou a s důchody spotřebních domácností
Název: Souvislost odbytu cukru s jeho cenou a s důchody spotřebních domácností
Autor:
Klíčová slova: cukr, důchody domácností, elasticita poptávky, spotřeba
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor [dix] se v článku snaží vysvětlit, proč není možné zvýšit odbyt cukru snížením jeho ceny. Věnuje se Marshallově teorii elastičnosti poptávky, kterou také matematicky odvozuje. Na datech účtů domácností ukazuje, že je možné určit elastičnost poptávky po zboží z důchodů, nejvíce elastická je poptávka po spoření a nejméně po cukru, proto při změně ceny cukru se jeho odbyt příliš nemění. Dále se autor věnuje Marschakově metodě stanovení elastičnosti poptávky. Nakonec pomocí statistické korelace zkoumá závislost ceny statků a důchodů domácností s množstvím a sestavuje regresní rovnici, aby číselně zjistil vliv důchodů na spotřebu...

Zdanění cukru
Název: Zdanění cukru
Autor: Radvan, Josef
Klíčová slova: cukr, příplatek z cukru, Radvan, zdanění, zmocňovací zákon
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Pro orientaci daň z cukru v roce 1913 tvořila 39 % nepřímých daní a 12 % díl z celkového příjmu z daní, což samo vypovídá o důležitosti tématu v dané době. Autor zde detailně popisuje historický vývoj výběru této daně. Důrazně se zastavuje u momentu, kdy rakouská vláda v roce 1918 na základě zmocňovacího zákona nařídila vybírání zvláštního příplatku z cukru. Dlouho se však vybírání příplatku nepodařilo uzákonit. Dokonce 1921/1922 byl vybírán bez jakýchkoliv nařizovacích podkladů. Nakonec až v roce 1922 byl výběr uzákoněn pod pojmem „daňová přirážka“. Radvan přehledně a důsledně rozebírá následky této daňové přirážky.

(Řehová Vendula)