SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Několik poznámek k organisaci cedulových bank
Název: Několik poznámek k organisaci cedulových bank
Autor: Dědek, Vladimír
Klíčová slova: cedulové banky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

V příspěvku Dr. Dědek uvádí hlavní typy a obecnou organizaci jednotlivých cedulových státních bank. Autor poté popisuje švédskou, ruskou, lotyšskou a bulharskou organizaci, vznik, způsob fungování a rozdělování zisku té které státní cedulové banky, a dále zdroje, ze kterých čerpal.
Banky jsou organizovány většinou jako akciové společnosti, přičemž formy akciových společností se ale stát od státu liší. Čtyři z pěti cedulových státních bank leží na pobřeží Baltského moře (ve Švédsku, Lotyšsku, Rusku a Finsku). Evropský sever je jejich kolébkou a hlavním vzorem všech státních cedulových bank je Státní banka Švédská (Sveriges Rigsbank), která je vůbec nejstarší cedulovou bankou...

Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou
Název: Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: cedulové banky, měnová politika, mezinárodní obchod, organizace, peněžní a cenová politika, Peněžni teorie, směr deflacionistický a inflacionistický, úroková míra
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor rozdělil svoji dílo do sedmi částí. V každé části rozebírá jeden ekonomický činitel a jeho stav před válkou a i po válce. Veliká pozornost je věnována kapitolám o peněžní a cenové politice, kde je snaha o zmapování vývoje cenové hladiny, dále směry cenové politiky (deflacionistický a inflacionistický ) a závěrem úroková míra.
V ostatních kapitolách je pojednáno o otázkách měnových, o cedulových bankách, mezinárodní obchodní politice nebo o organizaci.
 

(Rožánková Alice)