SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Některé příspěvky k životopisu Bráfovu. I. část. Bráf a Masaryk
Název: Některé příspěvky k životopisu Bráfovu. I. část. Bráf a Masaryk
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Bráf, Masaryk
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Gruber zde reaguje na dva články uveřejněné Dr. Janem Herbenem v Lidových novinách t. r., které hovoří o poměru Albína Bráfa k T. G. Masarykovi, konkrétně o tom, že Bráf do svých „Pamětí“ (jejich prvého znění) zasahoval, resp. je retušoval, v neprospěch Masarykův. Gruber jakožto vydavatel Bráfových „Pamětí“ byl vyzván k reakci, kterou v zájmu pravdy tímto článkem uskutečnil. Udává zde argumenty svědčící ve prospěch Bráfa, který tyto „Paměti“ (týkající se zčásti i jeho vztahu s Masarykem) sepsal v roce 1908, v úschově je poté měla pí Libuše Bráfová a od jeho smrti byl rukopis v rukou Gruberových, tudíž je dodatečně nikdo neretušoval...

Související autoři

více o hledání