Některé příspěvky k životopisu Bráfovu. I. část. Bráf a Masaryk

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Bráf, Masaryk
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Některé příspěvky k životopisu Bráfovu. I. část. Bráf a Masaryk. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 224–228, 264–272, 291–295. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 224–228, 264–272, 291–295
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Gruber zde reaguje na dva články uveřejněné Dr. Janem Herbenem v Lidových novinách t. r., které hovoří o poměru Albína Bráfa k T. G. Masarykovi, konkrétně o tom, že Bráf do svých „Pamětí“ (jejich prvého znění) zasahoval, resp. je retušoval, v neprospěch Masarykův. Gruber jakožto vydavatel Bráfových „Pamětí“ byl vyzván k reakci, kterou v zájmu pravdy tímto článkem uskutečnil. Udává zde argumenty svědčící ve prospěch Bráfa, který tyto „Paměti“ (týkající se zčásti i jeho vztahu s Masarykem) sepsal v roce 1908, v úschově je poté měla pí Libuše Bráfová a od jeho smrti byl rukopis v rukou Gruberových, tudíž je dodatečně nikdo neretušoval. Ačkoli by tyto pozdější retuše byly Bráfovým nejosobnějším právem, jeho neuspokojivý zdravotní stav mu nedovoloval je provést; jediné provedené úpravy se týkají zmirňování některých výrazů, které se Bráfovi před vydáním jevily jako příliš příkré a ostré. Sám autor byl nejprve stoupencem Masarykovým, s Bráfem se seznámil teprve po vzniku Obzoru národohospodářského v roce 1896 a od této doby neshledal žádné zášti z Bráfovy strany vůči Masarykovi, spíše naopak se jej Bráf zastával. Pro toto své tvrzení uvádí autor celou řadu argumentů. 

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání